weekfoto
Gemeenteberichten 2 november 2010


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor een onderzoek naar het wegvallen van ondersteunende begeleiding, cursus goede voeding, centrum voor jeugd en gezin en huiselijk geweld. Ook de agenda van de komende raadsvergadering komt aan bod.Gemeentelijk onderzoek gevolgen wegvallen ondersteunende begeleiding
Veel mensen met een beperking krijgen begeleiding. Hiermee kunnen ze hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij. Deze begeleiding wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Per 1 januari 2009 is de AWBZ gewijzigd. Mensen met een lichte beperking hebben vanaf die datum géén recht meer op de zogeheten “ondersteunende begeleiding”. Mensen met matige of ernstige beperkingen krijgen in bepaalde gevallen minder uren begeleiding.
Door de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert zal in de maand november een onderzoek gedaan worden onder de mensen van wie de ondersteunende begeleiding geheel of gedeeltelijk is komen te vervallen. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of deze personen zich zelfstandig kunnen redden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van andere voorzieningen, of dat zij tussen wal en schip zijn komen te vallen.
Het onderzoek richt zich op de mensen uit Cuijk, Grave en Mill en zal uitgevoerd worden door een Wmo-consulent van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Cuijk Grave Mill.
Aan de hand van een korte vragenlijst zal met de mensen uit de doelgroep via een persoonlijk gesprek over het vervallen van de ondersteunende begeleiding gesproken worden.
Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal bekeken worden of er door de gemeenten aanvullende maatregelen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) getroffen moeten worden. Het onderzoek zal dit jaar afgerond worden.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Hét adres voor al je vragen over opvoeden en opgroeien!
De vijf gemeenten in het Land van Cuijk werken samen aan de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin Land van Cuijk ( CJG). Daarom is er voortaan één adres waar je terecht kunt met ál je vragen.
Iedereen in het Land van Cuijk kan bij het CJG terecht: van ouders en opvoeders tot jeugdtrainers van sportclubs en mensen die in hun werk te maken hebben met kinderen en jongeren. Onthoud dat hulp vragen heel normaal is. Je staat er niet alleen voor!
Kijk voor meer info op www.cjglandvancuijk.nl

Cursus Goede Voeding voor weinig geld
In november 2010 start een cursus Goede voor weinig geld.
Goede voeding hoeft niet duur te zijn. Moeilijk hoeft het ook niet te zijn. De diëtiste van Thuiszorg Pantein en de preventiemedewerkster van de GGD geven praktische voorbeelden van gemakkelijke, gezonde en lekkere voeding.
Zorgen dat je niets tekort komt in je voeding staat centraal tijdens deze bijeenkomsten. Er worden producten geproefd en vergeleken. Daarnaast zal er een rondleiding in de supermarkt plaatsvinden om prijs en kwaliteit te vergelijken.
De informatiebijeenkomst zal plaatsvinden op 22 november 2010
Tijd: van 10.00 tot 12.00 of 19.30 tot 21.30* svp uw voorkeur aangeven!
Locatie: gemeenschapsaccommodatie Mariënweerd in Mill
De bijbehorende supermarktrondleiding is gepland op 29 november 2010 (locatie en tijd worden afgestemd tijdens de informatiebijeenkomst)
Voor wie: iedereen van 19 jaar en ouder
Kosten: de cursus wordt gratis aangeboden
De cursus wordt verzorgd door de afdeling gezondheidsbevordering van de GGD Hart voor Brabant en Thuiszorg Pantein in opdracht van de gemeente Mill en Sint Hubert.
Voor aanmelding en/of meer informatie: GGD Hart voor Brabant, tel. 073-6404070 of via www.ggdhvb.nl

Huiselijk geweld:
nu is het genoeg
Vernedering, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting. Niet iedereen weet dat
huiselijk geweld meer vormen kent dan alleen lichamelijke mishandeling.
Over huiselijk geweld praat je liever niet. Als slachtoffer schaam je je, ben je bang of wil je de
ander niet in problemen brengen. Als pleger ben je bang voor de gevolgen als je hulp zoekt.
Maar huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. Een eerste stap naar een oplossing is erover praten
met bijvoorbeeld een vriend(in) of het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Hulp zoeken
David en zijn vriendin weten hoe moeilijk het is om de eerste stap richting hulp te zetten. David heeft uit woede zijn vriendin meerdere malen geslagen.
“Elke keer had ik achteraf spijt. Ik hou veel van haar, maar ik kon mezelf niet beheersen.
Nadat het weer was misgegaan, heb ik al mijn moed verzameld en ben ik op zoek gegaan naar hulp. Voor ons allebei. Op www.steunpunthuiselijkgeweld.nl vond ik informatie over het Steunpunt Huiselijk Geweld en heb ik hen gebeld. De mensen van het Steunpunt hebben ons samen weer op weg geholpen.”
Steunpunt Huiselijk Geweld Slachtoffers, plegers, familie-leden, buren of vrienden kunnen eenvoudig de eerste stap naar hulp zetten door anoniem het Steunpunt Huiselijk Geweld te bellen: 0900 - 1262626 (vijf cent per minuut) De hulpverleners van het Steunpunt kunnen inschatten wat in een bepaalde situatie de beste aanpak is. Als je belt, geven zij direct telefonisch advies. Soms is dat al voldoende om zelf verder te kunnen. Maar soms is advies alleen niet voldoende. Bijvoorbeeld bij acute dreiging. Dan kan het Steunpunt ervoor zorgen dat hulpverleners of soms zelfs de politie worden ingeschakeld. Het Steunpunt Huislelijk Geweld kan helpen om geweld te laten stoppen. Maar jij neemt de eerste stap. Bel daar-voor 0900-1262626 of kijk op www.steunpunthuiselijkgeweld.nl Daarmee help je jezelf.
En ook de ander.

Raadsvergadering
Op donderdag 11 november 2010 vergadert de gemeenteraad in een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering start om 14.00 uur.
In deze vergadering wordt de programmabegroting 2011 behandeld.
U kunt het debat volgen vanaf de publieke tribune of thuis via de radio van de LOM.
Spreekrecht
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dan uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering bij de griffier mevrouw Sophie de Best telefoonnummer 0485 460314.
U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
Agenda:
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4 Vaststelling verslag vergadering van 30 september 2010 en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 6-8 Langenboom
7. Programmabegroting 2011
8. Machtiging college procedure vaststelling begroting
9. Eerste begrotingswijziging
10. Sluiting
De voorzitter, mr. J.Th.C.M. Verheijen

03.11.2010
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 827 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.071 seconden geladen