weekfoto
Gemeenteberichten van 25 oktober 2010


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor het avondvliegen, de agenda van de jeugdgemeenteraadvergadering en kans op terugbetaling van legeskosten.Vliegbasis Volkel start avondvliegen
Vliegbasis Volkel start met ingang van maandag 25 oktober met het avondvliegprogramma. Vanaf deze datum beoefenen F-16’s gedurende zes weken het vliegen bij duisternis. In de weken 43 (25 tot 29 oktober), 44 (1 tot 5 november), 46 (15 tot 19 november), 47 (22 tot 26 november), 50 (13 tot 17 december) en 51 (20 tot 24 december) wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot 23.00 uur. Tijdens het avondvliegen vertrekken de toestellen in de middag voor 17.00 uur en in de avond.
Avondvliegoefeningen zijn noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak. De vroeg invallende duisternis de komende maanden, maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren. Daadwerkelijke inzet van F-16 jachtvliegtuigen, zoals momenteel in Afghanistan, vindt steeds vaker plaats bij nacht. Het toestel is goed uitgerust voor nachtelijke operaties. Zo heeft de vlieger de beschikking over geavanceerde nachtzichtapparatuur. Regelmatig moet hiermee worden getraind om deze middelen optimaal te kunnen benutten.
Vanwege operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaande planning worden afgeweken.
Informatie
Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of Teletekst pagina 766.
Klachten
Voor nadere vragen en eventuele klachten kan worden gebeld met staf Voorlichting & Communicatie vliegbasis Volkel, bereikbaar onder telefoonnummer 0413 27 66 01.
Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.defensie.nl/actueel/vliegbewegingen of via het gratis nummer 0800-0226033.

Op 4 november 2010 om 16.00 uur vergadert de jeugdgemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
Alle vergaderingen zijn openbaar en u kunt het debat vanaf de publieke tribune volgen of thuis via de Lokale Omroep Mill.
De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:
1. Opening door de voorzitter;
2. installatie van 6 nieuwe jeugdgemeenteraadsleden;
3. verkiezing wethouders en webmasters;
4. “vragenuurtje”
5. vaststellen van de notulen van de vergadering van 24 juni 2010;
6. ingekomen stukken en mededelingen;
7. voortgang plannen;
8. sluiting.

Kans op terugbetaling leges van uw identiteitskaart
Wie korter dan zes weken geleden een identiteitskaart heeft aangevraagd, maakt kans op terugbetaling van de vergoeding (leges) die ervoor is betaald.
Dan moet wel bij de gemeente een bezwaarschrift worden ingediend.
Het gerechtshof in Den Bosch heeft bepaald dat identiteitsbewijzen gratis moeten worden verstrekt omdat de legitimatieplicht een door de overheid opgelegde verplichting is. Het kan zijn dat de Hoge Raad dat besluit terugdraait; daarom worden leges voorlopig nog niet afgeschaft. Wie alvast bezwaar maakt, krijgt het geld terug als de Hoge Raad zijn oordeel heeft gegeven. In Mill liggen bij de balie van het gemeentehuis bezwaarschriften klaar die ingevuld kunnen worden. Ook kunt u het bezwaarschrift downloaden via www.gemeente-mill.nl invullen en opsturen of afgeven in het gemeentehuis.
Voor meer praktische informatie over bijvoorbeeld het invullen van het bezwaarschrift, verwijzen wij u naar onze website www.gemeente-mill.nl of naar onze medewerkers burgerzaken aan de publieksbalie in het gemeentehuis.

25.10.2010
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 840 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.092 seconden geladen