weekfoto
Gemeenteberichten 28 september


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor de nieuwe omgevingsvergunning, sporten en bewegen voor iedereen en de Ambrosia plant.Themamiddag ‘sporten en bewegen voor iedereen’ op zaterdag, 16 oktober
Op zaterdagmiddag 16 oktober organiseert het Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM) een themamiddag “sporten en bewegen voor iedereen” voor mensen met een beperking en genodigden. De middag is bedoeld om duidelijk te maken dat iedereen, dus ook mensen met een visuele, geestelijke of lichamelijke handicap, kan sporten en bewegen. De middag wordt geopend door wethouder Herman Wijdeven van de gemeente Mill en Sint Hubert.
De Wis
De themamiddag vindt plaats in gemeenschapsaccommodatie “De Wis”, Dominicanenstraat 25 in Langenboom. De Wis is toegankelijk voor mindervaliden. De zaal is open om 13.00 uur, de middag duurt van 13.30 uur tot 16.30 uur. Het programma is afwisselend en zowel informatief als gezellig.
Presenteren
Voor organisaties en (sport)verenigingen bestaat er de gelegenheid zich tijdens het programma te presenteren door middel van bijv. foldermateriaal. Wie een uitnodiging wil ontvangen, en/of zich wil presenteren, kan contact opnemen met het secretariaat van het PGM, mw. E. Verstegen-Hofman, tel. 0486-432201/0629738024, info@pgmill.nl.

De nieuwe omgevingsvergunning (WABO)
Op 1 oktober 2010 treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Door deze nieuwe wet worden 25 bestaande vergunningen teruggebracht naar één vergunning: de omgevingsvergunning. U vraagt straks geen kapvergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘kappen’. U wilt een garage bouwen, maar u heeft daarbij ook een inrit nodig naar uw garage en er staat ook nog een oud schuurtje in de weg? Dan vraagt u geen bouw-, kap- en sloopvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning voor de drie activiteiten ‘bouwen’, ‘kappen’ en ‘slopen’.
Voordelen van één omgevingsvergunning
Er komt één loket voor het indienen van een vergunningaanvraag. Voor een plan hoeft u maar één aanvraag in te dienen. De gemeente behandelt de diverse onderdelen in één procedure en neemt één besluit. Het is aan de gemeente om zelf alle verschillende elementen van de vergunningverlening, die voor dat plan nodig zijn, bij elkaar te brengen en daarop één vergunning te verlenen. Er is ook nog maar één inspraak- en beroepsprocedure.
Digitale aanvraag
Een omgevingsvergunning kunt u schriftelijk met een formulier aanvragen. Maar het kan ook via internet. Op het Omgevingsloket Online ( www.omgevingsloket.nl ) of via de site van de gemeente www.gemeente-mill.nl -> snel naar -> omgevingsloket, kunt u via een aantal vragen vaststellen of uw plan vergunningsplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten u een vergunning moet aanvragen. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de website het aanvraagformulier samen. Hiermee kunt u direct online uw aanvraag indienen. Bijlagen kunt u digitaal bijsluiten. Vervolgens kunt u via internet de status van behandeling volgen.
Meer informatie
Vanaf 1 oktober 2010 kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl . Meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u vinden op het Kennisplein Omgevingsvergunning ( www.omgevingsvergunning.vrom.nl ) of via www.gemeente-mill.nl Wij houden u op de hoogte van de nieuwe omgevingsvergunning.

Hooikoortsplant Ambrosia
Door klimaatverandering komt de hooikoortsplant Ambrosia steeds meer voor in ons land. Dit kan er in de toekomst voor zorgen dat het hooikoortsseizoen tot twee maanden wordt verlengd. Om verdere verspreiding van Ambrosia in Nederland te voorkomen kan iedereen, van particulieren tot aan terreinbeheerders, een bijdrage leveren. De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vraagt iedereen alert te zijn en eventueel aanwezige Ambrosia planten op de juiste wijze te bestrijden.
Ambrosia in Nederland
Tot voor kort was het klimaat in Nederland ongeschikt voor Ambrosia om zaden te kunnen vormen. Inmiddels is zaadvorming wél mogelijk. Daardoor kan Ambrosia zich in de toekomst massaal in Nederland vestigen als we er niets aan doen.
In Nederland komt Ambrosia nu vooral voor in tuinen, door het strooien van vogelvoer dat soms Ambrosiazaden bevat. Een deel van de vetbollen en het strooivoer, maar ook kippen- of duivenvoer bevat deze zaden, waardoor de plant zich snel kan verspreiden. Ook kan Ambrosia voorkomen op ‘verstoorde gronden’, zoals bouwterreinen, fabrieksterreinen, bermen, havens en akkerranden.
Bestrijden is belangrijk
Door eventueel aanwezige Ambrosia planten op de juiste wijze te bestrijden kan een massale vestiging van Ambrosia in Nederland worden voorkomen. De komende tijd is een goed moment om Ambrosia te bestrijden, omdat de plant nu goed te herkennen is en veelal nog niet (volledig) in bloei staat waardoor er geen pollen loskomen en zaadvorming niet mogelijk is.
Op www.ambrosiavrij.nu wordt uitgelegd hoe Ambrosia het beste te bestrijden is en welke voorzorgsmaatregelen daarbij horen. Ook staat hier hoe de plant te herkennen is en waar waarnemingen gemeld kunnen worden (Natuurkalender). Door het melden van waarnemingen van Ambrosia kan de nVWA de ontwikkeling van de plant in Nederland verder volgen.
De ‘hooikoortsplant’
Ambrosia is wereldwijd een van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. Tijdens de bloei van Ambrosia komen grote hoeveelheden pollen vrij. Deze pollen zijn zeer sterk allergeen wat betekent dat ze snel hooikoortsklachten veroorzaken. De plant bloeit daarbij laat, vanaf eind augustus tot en met oktober, waardoor het huidige hooikoortsseizoen tot ongeveer 2 maanden verlengd kan worden. In de voorlichtingscampagne wordt daarom ook de slogan ‘Voorkom hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de grond’ gebruikt.

28.09.2010
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 1004 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen