weekfoto
Gemeenteberichten 23-08-2010


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Wat weet U van de Spoorzone

- Open monumentendag in Sint Hubert

- Start woningbouw De Doorgang

- Nieuwe commissie bezwaarschriften sociale dienst

Wat weet U van de Spoorzone?
Gemeente is op zoek naar herinneringen/verhalen over de Spoorzone voor de realisatie van een kunstwerk.
In 2005 is er door plaatselijke ondernemers en de gemeente Mill en Sint Hubert de eerste stap gezet voor herstructurering van bedrijventerrein Het Spoor.
In het gebied tussen bedrijventerrein Het Spoor en de woonbebouwing van Mill ligt de voormalige Spoorzone. Deze zal de komende jaren opnieuw worden ingericht. Belangrijke ingrediënten voor de nieuwe inrichting zijn waterberging, ecologie, cultuurhistorie en recreatie.

De gemeente heeft de wens uitgesproken een kunstobject te willen realiseren op de Spoorzone (tracé aan de Vorleweg); een speciale plaats met een rijke geschiedenis. Een geschiedenis met bijzondere verhalen over de Spoorzone en het Duits Lijntje die al generaties in het bezit zijn van de gemeente.
Op dit moment heeft de gemeente twee kunstenaars uitgenodigd een ontwerp te maken voor de open plek op het tracé van de Spoorzone. Om de verhalen niet verloren te laten gaan wordt U als inwoner van de gemeente Mill en Sint Hubert uitgenodigd uw bijzondere verhaal of herinnering te delen met de kunstenaars.
Deze herinneringen zullen voor de kunstenaars als inspiratie dienen en verwerkt worden in een prachtig ontwerp voor een kunstobject.

U kunt uw verhaal per email of reguliere post tot 14 september sturen naar Frederiek Dijkstra van het Brabants kenniscentrum kunst en cultuur. Deze organisatie begeleidt het kunstproject en zal ervoor zorgen dat uw speciale herinnering bij de kunstenaars aankomt.
Email: f.dijkstra@bkkc.nl
Postadres: bkkc, Brabants kenniscentrum kunst en cultuur
Spoorlaan 21 i-k
5038 CB Tilburg
Telefoonnummer: 013 – 7508422

Open Monumentendag 2010.
Laat u verrassen door de smaak van de 19e eeuw.
Op zondag 12 september van 11.00 - 16.00 uur wordt de Open Monumentendag 2010 georganiseerd in Sint Hubert. De gezamenlijke heemkundekringen en de gemeente hebben voor u een prachtige wandel-/fietsroute uitgezet van ongeveer 5,7 km.
Op de route zijn een aantal interessante panden te bezichtigen, zoals de woningen/boerderijen aan de Krommebergweg en aan de Voortsestraat of het bakhuisje aan de Klompenmakersweg.
Bij café-zaal De Kleine Wereld aan de Pastoor Jacobsstraat kunt u terecht om de dorst te lessen.
U kunt starten bij De Heimolen aan de Wanroijseweg of bij de R.K. Kerk H. Hubertus en Barbara, Kerkpad 16 in Sint Hubert; hier ontvangt u ook het boekje Monumentendag 2010 met daarin de route.

Start woningbouw aan ‘De Doorgang’
Op 1 september om 14.00 uur geeft wethouder Jos van den Boogaart het officiële startsein voor woningbouw in het plan Binnengebied Genieweg – Parkietstraat in Mill. Aan de nieuwe straat in dit plangebied, die de naam ‘De Doorgang’ krijgt, komen 19 nieuwe woningen en aan de Genieweg nog eens vijf.
In samenwerking met grondeigenaar De Vries is het de gemeente gelukt om de realisatie van 24 woningen op deze locatie mogelijk te maken (2 woningen zullen na de periode 2014 gebouwd worden).
Het plan bevat woningen in diverse prijsklassen waaronder zes woningen voor starters, vier middeldure koopwoningen en vijf dure koopwoningen. Deze huizen zijn inmiddels allemaal al verkocht.
Er zijn nog wel drie vrije kavels beschikbaar (630m², 770m² en 980m²) en met Mooiland Maasland zijn vergaande gesprekken voor de realisatie van vier (nultreden)huurwoningen.
Met de start van de woningbouw aan ‘De Doorgang’ wordt sinds enige tijd weer een project van het van het woningbouwprogramma 2010 – 2014 van de gemeente Mill en Sint Hubert gerealiseerd.

Nieuwe commissie voor bezwaarschriften Sociale dienst van start
De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert laten dit najaar een nieuwe gezamenlijke commissie voor bezwaarschriften van start gaan. Deze zal bezwaarschriften over de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) behandelen. De onafhankelijke commissie geeft een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente van de bezwaarmaker. Dit college neemt de uiteindelijke beslissing.
ISD
Vanaf 1 januari 2010 werken Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert samen bij het uitvoeren van de bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De gemeente Cuijk voert de werkzaamheden voor alle drie de gemeenten uit in een ISD.
In het afgelopen half jaar zijn de werkzaamheden voor de drie gemeenten geheel op elkaar afgestemd. Nu is dit ook geregeld voor de bezwaarbehandeling.
Bezwaarschriften
Bij de sociale dienst komen ongeveer 15 tot 20 bezwaren per jaar binnen die te maken hebben met de Bijstand, de Wmo en enkele andere regelingen die de sociale dienst uitvoert. Het indienen van bezwaar is kostenloos. Hoe een bezwaarschrift kan worden ingediend staat onder elke beslissing van de ISD en is ook terug te vinden op de website van de gemeenten.
De commissie voor bezwaarschriften ISD is een onafhankelijke adviesinstantie, die los van de ISD een advies geeft aan het college van Burgemeester en Wethouders. De commissie voor bezwaarschriften geeft een inhoudelijk advies en loopt ook na of alle juridische puntjes op de i staan. Het advies wordt gestuurd naar het college van de gemeente waar de bezwaarmaker woont. Dit college neemt de uiteindelijke beslissing.
Naar de rechter?
Als u bezwaar heeft gemaakt en het niet eens bent met de uitkomst van de behandeling daarvan, kunt u bij de Rechtbank een oordeel vragen. Hiervoor bent u griffie-recht verschuldigd. U kunt een advocaat in de arm nemen, maar dat is niet verplicht.23.08.2010
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 983 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.094 seconden geladen