weekfoto
CDA krijgt versterking uit Sint Hubert


Op initiatief van het CDA is er een wijziging gekomen in de opzet van de commissievergaderingen binnen onze gemeente, waardoor meer mensen plaats kunnen nemen in de commissies Grondgebiedzaken en Samenleving & Bestuur. Het CDA heeft in de persoon van Diny van Lanen uit Sint Hubert een nieuw commissielid toegevoegd aan haar fractie.

Diny zal plaatsnemen in de commissie Samenleving en Bestuur. Naast Maurice van Eeten en Antoinette van Amsterdam-Kloks is Diny het derde fractielid uit Sint Hubert voor het CDA.
Het CDA wil graag meer mensen actief betrekken in de lokale politiek. Daarnaast kan men het werk op deze wijze beter spreiden en kan er meer kennis en kunde ingebracht worden door de verschillende achtergronden van commissieleden.

Onder invloed van de tropische temperaturen werden afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering de beleidsvoornemens voor 2011 besproken middels de kadernota. De kadernota vormt de opmaat naar de vaststelling van de begroting in het najaar. De fractie van het CDA kon tevreden constateren dat een groot aantal voorstellen dat door hen in de opiniėrende raadsvergadering was gedaan is overgenomen in deze kadernota. Mede daardoor is het begrotingstekort fors afgenomen. Helaas moest ook geconcludeerd worden dat er nog veel onduidelijk is. College en raad zijn nog steeds in afwachting van bezuinigingsmaatregelen van het nieuwe kabinet.

Het CDA pleitte tijdens de vergadering met succes voor handhaven van de subsidie voor de maaltijdvoorziening ouderen, volgens raadslid Van Amsterdam – Kloks in strijd met de WMO waarin wordt gesteld dat ouderen zolang als mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast was het CDA tegen het voornemen om mogelijk een eigen bijdrage voor vervoer naar speciaal basisonderwijs in te gaan voeren. Ook deze motie kon de goedkeuring van het college wegdragen, waardoor de motie overbodig werd en de raad zich er niet meer over hoefde te buigen.

In beide gevallen gaat het volgens fractievoorzitter Van Schipstal om relatief kleine bedragen, afgezet tegen de totale begroting. Voor de mensen die het treft, 24 ouderen met een minimum inkomen en ongeveer 80 gezinnen waarvan een kind naar speciaal onderwijs gebracht wordt, kan het op jaarbasis tot een fors bedrag oplopen. Het verbaasde de fractie dat het college tot op heden nog geen stappen in de bezuinigingsoperatie heeft gezet en dat juist bij een aantal kwetsbaren in onze gemeenschap wel voorstellen gedaan worden om tot bezuinigingen te komen. Ook in de opiniėrende raadsvergadering was de fractie van het CDA al geen voorstander van deze maatregelen die door de coalitiepartijen werd voorgesteld.
De kadernota 2011 werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de raad. Pas na de zomer zullen er bezuinigingsvoorstellen gedaan gaan worden voor de komende jaren.17.07.2010
Bron: CDA Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 1003 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.075 seconden geladen