weekfoto
Verkiezingen Tweede Kamer op woensdag 9 juni 2010


Op woensdag 9 juni zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Door te stemmen kunt u meebeslissen over de samenstelling van de Tweede Kamer.

Mee mogen beslissen, is een belangrijk recht. Door te stemmen, bepaalt u mede hoe en door wie Nederland wordt bestuurd. Voor algemene informatie kun u ook kijken op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl

Openingstijden stembureau
De stembureaus in onze gemeente zijn op de verkiezingsdag geopend van 07.30 uur ís ochtends tot 21.00 uur in de avond.
In onze gemeente zijn zes stembureaus:
1. het gemeentehuis,. Kerkstraat 1 Mil;
2. Pantein, Zorgcentrum Aldenhorst, Pastoor Maasstraat 7 Mill
3. Wijkaccommodatie De Wester, Havikstraat 1 Mill
4. Gemeenschapshuis de Jachthoorn, Wethouder Lemmenstraat 13 Sint Hubert
5. Gemeenschapsaccommodatie De Wis, Dominicanenstraat 25 Langenboom
6. Gemeenschapshuis De Wilg, Wethouder Lindersstraat 11 Wilbertoord

Stemmen met de Stempas
Elke kiesgerechtigde is vrij om in elk willekeurig stemlokaal binnen de gemeente Mill en Sint Hubert te gaan stemmen. Op de stempas staat wel het adres van het stembureau, waar u normaliter uw stem uitbrengt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.

Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen!
Mocht u de stempas kwijtraken dan kunt u tijdens de openingstijden tot uiterlijk 8 juni 2010, 12.15 uur, een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Bestuur en Veiligheid, cluster Burgerzaken van de gemeente Mill en Sint Hubert. Mocht u later uw 'oude' stempas terugvinden, dan kan daarmee niet meer gestemd worden, dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Stemmen bij volmacht
Bij de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer is het toegestaan om bij volmacht te stemmen. Een kiezer mag ten hoogste twee volmachtstemmen uitbrengen en moet deze tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Als de gemachtigde het volmachtbewijs kwijt is, wordt er geen nieuw volmachtbewijs verstrekt. Deze stem gaat dan verloren.
De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
Voor de schriftelijke aanvraag van een machtiging is de termijn al verstreken.

B. Machtiging door overdracht van de stempas
1.De kiezer kan ook in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na de ontvangst van zijn stempas tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.
2.Hiervoor moet op de achterzijde van de stempas de naam, het adres en de woonplaats van degene die voor hem/haar gaat stemmen worden ingevuld en beiden moeten hun handtekening plaatsen.
Let op, u dient ook een kopie van een legitimatiebewijs van de volmachtgever mee te nemen!!

Identificatieplicht
Met ingang van januari 2010 moeten kiezers die hun stem uitbrengen, zich legitimeren. Deze identificatieplicht is ingevoerd om vast te stellen of degene die stemt daadwerkelijk de kiesgerechtigde is. De kiezer kan zich legitimeren met een Nederlandse paspoort dan wel rijbewijs.
Bij de afgelopen verkiezingen is gebleken dat oudere kiezers, die niet meer maatschappelijk actief zijn, vaak geen geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs meer hebben. Om deze kiezers tegemoet te komen, heeft het kabinet besloten dat bij de verkiezingen op 9 juni 2010 en bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2011 ook identiteitsdocumenten kunnen worden gebruikt die maximaal vijf jaar zijn verlopen. Deze maatregel geldt niet alleen voor oudere kiezers, maar voor alle kiezers. Kiezers wiens identiteitsdocument kort voor de verkiezing verloren is geraakt, kunnen zich identificeren door het tonen van het proces-verbaal van de politie samen met een ander pasje of document voorzien van naam en foto.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Bestuur en Veiligheid, afdeling Burgerzaken, telefonisch bereikbaar onder nummer 0485-460377/460339.31.05.2010
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 900 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.071 seconden geladen