weekfoto
Mooiland/Maasland ziet af van woningbouw in Sint Hubert


Woonmaatschappij Mooiland/Maasland ziet af van het realiseren van 3 vrijstaande en 4 halfvrijstaande woningen aan de Petersweg in Sint Hubert. Zij zijn in onderhandeling met een aantal marktpartijen voor de verkoop van deze locatie. Mogelijk komt er in 2011 wel woningbouw in Grootven III, het bestemmingsplan is al in voorbereiding.

Deze twee feiten komen voort uit de beantwoording van een aantal schriftelijke vragen die de VierKernenPartij gesteld heeft aan het college van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Op 30 maart 2009 vond er een gesprek plaats tussen de gemeente Mill en Sint Hubert en de ontwikkelaars, Schoonderbeek / Proper-Stok, van Grootven III. Het doel van dat gesprek was om te komen tot concrete afspraken en het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
Inmiddels is er een intentieovereenkomst gesloten en een stedenbouwkundig bureau ingeschakeld. De samenwerkingsovereenkomst wordt naar verwachting dit voorjaar ondertekend.
De onderhandelingen met de eigenaar van de grond verkeren in een eindstadium. Naar verwachting wordt dit voorjaar de bestemmingsplanprocedure gestart. Eerst dient er echter definitieve overeenstemming te zijn over de grondexploitatie en de opzet van Grootven III. E.e.a. wordt vertaald in een bestemmingsplan. Dat bestemmingsplan is inmiddels in voorbereiding bij stedenbouwkundig bureau SAB, dat in opdracht van en voor rekening van de eigenaar dit plan maakt.

Mogelijk gaat men in 2011 daadwerkelijk aan de slag met het ontwikkelen van woningen op deze locatie. Een en ander zal mede afhankelijk zijn van de voortgang van de bestemmingsplanprocedure. Indien tegen deze ontwikkeling vele en/of complexe bezwaarschriften door omwonenden worden ingediend, leidt dat onherroepelijk tot een aanzienlijke vertraging. Zeker indien tegen een door de raad vastgesteld bestemmingsplan beroep wordt ingesteld, met een gelijktijdig verzoek om schorsing van dit bestemmingsplan, bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inmiddels is duidelijk dat de locatie Petersweg niet meer interessant is voor Mooiland omdat zij hier niet de woningen mogen bouwen die zij wensen. Naar aanleiding van vragen van de VierKernenPartij blijkt dat de gemeente aanvankelijk de grond van Mooiland wilde overnemen. De vraagprijs was echter dermate hoog dat van aankoop werd afgezien. Mooiland Maasland is inmiddels in onderhandeling met enkele marktpartijen over overname ervan.

De onderhandelingen van Mooiland met de huidige eigenaren van Kerkpad 9-11 zijn destijds afgebroken. Inmiddels is duidelijk dat de locatie weliswaar de aandacht heeft van Mooiland maar dat andere plannen voorrang krijgen. Het pand staat nu openbaar te koop.
De gemeente Mill en Sint Hubert wil dit pand vooralsnog niet aankopen om hier nultredenwoningen van te maken. Het college wil deze ontwikkeling overlaten aan de markt en acht behoud van het bestaande pand om cultuurhistorische reden van belang. Eventuele verbouw ervan ten behoeve van twee woningen en enkele nieuwe nultreden woningen in het tuingedeelte zijn onder voorwaarden voor het college bespreekbaar.

Bericht is van redactiewege ingekort/aangepast.19.01.2010
Bron: VKP
Dit artikel is 1403 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.07 seconden geladen