weekfoto
Zwartboek N264 online


De werkgroep N264 overhandigde donderdag jl. een zwartboek aan de commissie grondgebiedzaken van de gemeente Mill en Sint Hubert. Dit document staat vanaf vandaag online.

Oplegvel Zwartboek N264 voor de commissie grondgebiedzaken van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Leeswijzer
- Op bladzijde 4 van het Zwartboek N264 vindt u een beknopte samenvatting.
- Het Zwartboek N264 geeft een analyse van de effecten die de N264 in Sint Hubert heeft op:
1. de verkeersveiligheid;
2. de gezondheid;
3. de leefbaarheid.
Het Zwartboek N264 volgt deze indeling.

Aanbevelingen

De werkgroep N264 heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om in dit stadium geen vergaande aanbevelingen of alternatieven aan te dragen. De lange termijndoelen wil de werkgroep N264 in samenspraak met andere belanghebbenden en de betrokken overheden bepalen.

Dit neemt niet weg dat er, met name op het gebied van verkeersveiligheid, aanbevelingen gedaan worden die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. De werkgroep N264 roept het lokale politieke bestuur op zich bij de provincie sterk te maken voor de volgende aanbevelingen.

1. Zorg voor tenminste één oversteekplaats in de kom van het dorp die in termen van veilig oversteken de meest optimale situatie biedt voor met name kinderen en ouderen. Daarbij kan gedacht worden aan verkeerslichten, zebrapaden, verkeersdrempels of een 30 km-zone.
2. Neem maatregelen die de snelheid van het binnenkomende verkeer beperken. Te overwegen is de flitspalen verder naar de randen van het dorp te verplaatsen.
3. Voorkom parkeren op het verhoogde fietspad, waardoor fietsers moeten uitwijken naar de rijbaan.
4. Denk na over maatregelen die het vrachtverkeer in Sint Hubert moeten ontmoedigen.

Verder wil de werkgroep N264 de gemeenteraad oproepen nader onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten die de N264 in Sint Hubert heeft. Met name een precieze meting van de geluidsbelasting is gewenst.

Download hier het zwartboek N264 als pdf bestand.05.07.2009
Bron: Werkgroep N264
Dit artikel is 1318 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen