weekfoto
Afkondiging beregeningsverbod in groot deel van district Raam


De wateraanvoer is door de aanhoudende droogte van de laatste dagen sterk teruggelopen. Voor de waterkwaliteit en de waterstand is het van belang dat op een aantal plaatsen tijdelijk geen oppervlaktewater meer voor beregening wordt onttrokken.

Met ingang van 6 juni 2009 geldt er een algemeen verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater voor de volgende stroomgebieden in het beheergebied van het district Raam:

- het stroomgebied Hooge Raam, met uitzondering van het benedenstrooms gedeelte van de Hoogeweg in Escharen
- het stroomgebied Raam, met uitzondering van het benedenstrooms gedeelte van stuw IJzerbroek in Sint Hubert, Sint Anthonisloop benedenstrooms weg Sint Hubert-Haps en Laarakkerse waterleiding benedenstrooms A73.

Het afgekondigde beregeningsverbod geldt voor onbepaalde tijd. De betrokken vergunninghouders worden hierover door waterschap Aa en Maas schriftelijk geÔnformeerd. Het waterschap zal toezien op naleving van dit beregeningsverbod.

Kwaliteit
Een lagere waterstand is slecht voor de waterkwaliteit, omdat water sneller opwarmt en concentraties van opgeloste stoffen en bacteriŽn hoger worden. Botulisme en blauwalg kunnen zich dan eerder manifesteren. Ook heeft warm water een lager zuurstofgehalte en dit kan leiden tot zuurstoftekort en mogelijk vissterfte.

Controle
De medewerkers van waterschap Aa en Maas zijn dan ook alert en voeren extra controles uit.
Zij letten op het goed functioneren van stuwen en verdeelwerken en op de waterkwaliteit. Waar nodig passen zij, op locaties waar dat mogelijk is, de waterinlaat en verdeling aan. Speciale aandacht gaat uit naar de waterlopen Oeffeltse Raam en Oploosche Molenbeek omdat hier stuwen dreigen droog te vallen.

Bron: Waterschap Aa en Maas05.06.2009

Dit artikel is 830 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.097 seconden geladen