weekfoto
Collectieve vrijwilligersverzekering


Binnen de gemeente Mill en Sint Hubert zijn veel vrijwilligers actief. De gemeente Mill en Sint Hubert en het Steunpunt Vrijwilligerswerk vinden het belangrijk dat deze vrijwilligers tijdens het uitoefenen van vrijwilligerswerk ook goed verzekerd zijn.

Daarom heeft de gemeente voor alle vrijwilligersorganisaties met niet meer dan 4 fte aan betaalde krachten een collectieve ongevallen en WA-verzekering afgesloten.

Algemeen
Voor de ongevallen en de WA-verzekering geldt dat deze ingaat op het moment dat de vrijwilliger zijn voordeur achter zich dichttrekt en eindigt op het moment dat de vrijwilliger weer thuis komt. Met andere woorden, ook het van huis weggaan en het naar huis teruggaan is meeverzekerd (langs de meest directe en kortst mogelijke weg). Vrijwilligers en organisaties die vragen over deze verzekering hebben kunnen terecht bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk of bij onze verzekeringsmaatschappij. Dat is de WBD Lippmann Groep BV. Contactpersoon is mevrouw Jennyfer Ponsen - Bes. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 070 - 302 89 85. U kunt hier ook terecht als u de verzekerde bedragen in uw situatie te laag vindt en u kunt vragen om een offerte voor hogere verzekerde bedragen. Die extra premie is dan wel voor eigen rekening.

Ongevallenverzekering
Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd tegen risico's van ongevallen wanneer deze zich voordoen tijdens het uitoefenen van zijn/haar vrijwilligerstaak. Binnen deze polis gelden de volgende verzekerde bedragen:
1. Overlijden en als gevolg van een ongeval: € 5.000,-
2. Blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval: € 20.000,-
3. Dokterskosten, noodzakelijk als gevolg van een ongeval, en welke
kosten niet uit hoofde van een andere (zorg)verzekering worden vergoed: € 500,-

Wat is nu een ongeval?
In de polis wordt een ongeval genoemd een ' direct op het lichaam plotseling inwerkend geweld' dus een schram, bult of een schaafwond(je) is geen ongeval. Maar een valpartij met de fiets en een gebroken been of arm uit de kom, of nog erger, wordt dus wel degelijk als een ongeval gezien.

De WA-verzekering
Alle vrijwilligers zijn automatisch verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid. Voor schade aan derden waar de vrijwilligers voor aansprakelijk kan
worden gesteld, biedt deze verzekering dus een volledige dekking. De verzekerde bedragen zijn: € 1.250.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. Maar er moet natuurlijk wel sprake zijn van 'aansprakelijkheid'. Wat is nu precies aansprakelijkheid? De Wetgever zegt hierover dat aansprakelijkheid ontstaat uit een onrechtmatige daad en dat er dus sprake moet zijn van schuld.

Een voorbeeld: een vrijwilliger komt op bezoek bij een bejaarde vrouw en gaat op de bank zitten, echter... op de bank ligt een bril en die is nu kapot. Hier is strikt formeel geen sprake van schuld door de vrijwilliger. Deze hoeft er immers niet van uit te gaan dat er een bril op de bank ligt.
Nog een voorbeeld: een vrijwilliger komt op bezoek en ziet een mooi boek in de kast staan. Hij/zij pakt het boek om het eens goed te bekijken en stoot daarbij een antiek beeldje van de kast. Nu is er dus sprake van schuld en is er dus aansprakelijkheid aanwezig aan de zijde van de vrijwilliger.
Kortom, aansprakelijkheid is dus niet automatisch aanwezig, maar sterk afhankelijk van alle omstandigheden die bij het gebeurde aan de orde zijn. Om die reden is het dus ook niet verstandig om aansprakelijkheid te erkennen, maar dit altijd over te laten aan de verzekeringsmaatschappij.

Belangrijk: deze WA-verzekering is een zogenoemde 'secundaire verzekering'. Dit betekent dat een WA schade onder omstandigheden eerst op de eigen WA Particulierenpolis gemeld dient te worden. Wanneer de eigen WA Particulierenpolis de schade niet, of niet volledig vergoedt, zal de collectieve verzekering het overblijvende deel voor zijn rekening nemen. Uitgangspunt is dat de schadelijdende partij, binnen de voorwaarden van deze verzekering, schadeloos gesteld moet worden!

Hoe te handelen bij schade?
Bij schade neemt u contact op met WPD Lippmann Groep BV of het Steunpunt Vrijwilligerswerk Mill en Sint Hubert, die u een schadeaangifteformulier toestuurt. Na invulling van dit formulier stuurt u dit terug en wordt de verdere schadeafwikkeling in gang gezet. Zodra het schadeaangifteformulier aan de verzekeringsmaatschappij is teruggestuurd, zal met de vrijwilliger (bij een ongeval) of met de tegenpartij (bij een WA-schade) contact worden opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Steunpunt Vrijwilligerswerk Mill
Oranje boom straat 9 (Gemeenschapshuis Mariënweerd)
5451 BL Mill
(0485} 45 17 81
Email: svmill@radius-lvc.nl
Elke dinsdag tussen 10:00 en 12:00 uur inloopspreekuur13.05.2009
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 895 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.099 seconden geladen