weekfoto
Werkgroep N264 gaat onderzoeksgegevens bundelen


De Werkgroep N264 Sint Hubert wil de problemen die de drukke verkeersweg met zich meebrengt, in beeld brengen.Daarom is de werkgroep verschillende kanten van het probleem aan het onderzoeken:
- Veiligheid;
- Gezondheid;
- Leefbaarheid.

Veiligheid
Als het gaat om veiligheid heeft de werkgroep de laatste maanden vooral werk gemaakt van veilig oversteken van de basisschoolkinderen. Daarnaast worden veiligheidsaspecten van verschillende oversteekpunten en de Pastoor Jacobsstraat in beeld gebracht

Gezondheid
Er is uitgebreid gekeken naar fijnstofproblematiek. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens en rekenmodellen die ook door de provincie worden gebruikt. Ook het probleem van geluidshinder wordt onderzocht. Gegevens afkomstig van geluidsmetingen door het RIVM vormen daarbij de grondslag. De eerste indrukken geven een beeld dat de afzonderlijke probleemgebieden (fijnstof en geluid) weliswaar binnen de wettelijke grenzen blijven, maar dat er door opeenstapeling van overlast wel sprake is van een verre van gezonde situatie.

Leefbaarheid
Leefbaarheid gaat verder dan veiligheid en gezondheid. De werkgroep onderzoekt ook aspecten als de splitsing van het dorp in twee delen, de effecten van de verkeersweg op het woongenot in het dorp en de effecten op de beeldvorming en de aantrekkelijkheid van het dorp.

De bedoeling is dat de werkgroep alle onderzoeksgegevens gaat bundelen. Op basis daarvan wordt een ‘zwartboek’ samengesteld dat zal dienen als leidraad voor verdere stappen.

09.02.2009
Bron: Werkgroep N264
Dit artikel is 1022 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.086 seconden geladen