weekfoto
Gemeenteberichten van 28-10-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Meepraten over leefbaarheid

- Burgerparticipatieraad

- Expositie

- Gratis compost

- Collegebesluiten

- Brabantse Jeugdmonitor
Brabantse Jeugdmonitor 2007: geen toename ongezond gedrag
GGD nog steeds bezorgd over ongezond gedrag jongeren
Uit de Brabantse Jeugdmonitor 2007 blijkt dat het ongezonde gedrag van jongeren de afgelopen jaren niet verder is toegenomen. Op sommige gebieden is het zelfs iets verbeterd. Toch leven jongeren nog steeds te ongezond. De uitkomsten van het onderzoek nemen de zorgen van de GGD Hart voor Brabant over het ongezonde gedrag van jongeren dan ook niet weg. De GGD benadrukt dat de aandacht voor dit ongezonde gedrag moet blijven.
Het onderzoek
In het najaar van 2007 hielden de drie GGD'en in Brabant een grote enquête onder jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het is de tweede keer dat de GGD'en een dergelijk onderzoek uitvoerden (eerste keer in 2003). In het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant namen ruim 11.000 jongeren deel. Het onderzoek behandelde onderwerpen als alcoholgebruik, roken, beweging en onveilig vrijen.
Geen afname zware drinkers
Het percentage alcoholdrinkende jongeren nam in de periode 2003-2007 af van 54% naar 44%. Vooral onder de 12- t/m 14-jarigen zijn er minder drinkers (30% in 2003 t.o.v. 15% in 2007).
Maar het percentage jongeren dat 6 glazen of meer drinkt per weekenddag bleef onverminderd hoog (ca. één op de zeven). Bijna een kwart (23%) van de jongeren onder de 16 jaar gaf aan de afgelopen vier weken alcohol te hebben gedronken. Zes procent dronk het eerste glas alcohol zelfs al voor zijn 12e jaar.
Nog teveel rokende jongeren
Het percentage dagelijkse rokers onder alle jongeren nam iets af van 8% naar 6%. Maar nog steeds 18% van de 18-jarigen rookt.
Te weinig beweging
Er zijn nu meer jongeren lid van een sportvereniging dan vier jaar geleden (van 65% naar 72%). Toch bewegen jongeren nog steeds te weinig. Slechts een kwart van de jongeren beweegt iedere dag minimaal één uur. Dit is de gezonde norm voor deze leeftijdsgroep.
Overgewicht blijft gelijk
Het overgewicht onder jongeren nam niet verder toe (ca. 1 op de 9 jongeren). Dit blijkt zowel uit de cijfers van de jeugdmonitor als uit de cijfers van Jeugdgezondheidszorg. Hiermee is de stijgende trend doorbroken. Maar het doel is juist om het percentage jongeren met overgewicht te laten dalen.
Veel jongeren vrijen onveilig
Van deze doelgroep heeft zo'n 8% van de jongeren seks. Van deze seksueel actieve jongeren heeft meer dan de helft wel eens zonder condoom gevreeën. Dit percentage bleef in de periode 2003-2007 gelijk. Meer dan de helft van deze jongeren loopt bij geslachtsgemeenschap dus risico op seksueel overdraagbare aandoeningen.

Collegebesluiten
Op 21 oktober heeft het college besloten:
• Een voorlopig besluit te nemen tot het vaststellen van de verordening Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO)en het convenant Bijzonder Ondernemingsraden (BOR) voor de samenwerking in het Land van Cuijk. De Ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg om instemming te verzoeken. Een budget beschikbaar te stellen van €1.000,00 uit de post intergemeentelijke samenwerking.
• In te stemmen met het ontwerp reguliere bouwvergunning voor de bouw van een paardenstal aan de Boogweg 5 in Langenboom. Op grond van artikel 3.23 Wro de benodigde ontheffingsprocedure op te starten. De bouwvergunning te verlenen als er geen zienswijzen worden ingediend.
• De opdracht voor het taxeren van gemeentelijke eigendommen te verstrekken aan TOG Nederland.
• Een krediet van €42.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de groenvoorziening aan de Udensedijk in Mill.
• Een bedrag van €4.052,00 beschikbaar te stellen voor de productie van het videoproject 'Uit de shit' om het Centrum Jeugd en Gezin bij jongeren onder de aandacht te brengen.
• Het bezwaarschrift tegen het gebruik van toestellen en geluidsinstallaties en het ten gehore brengen van livemuziek op het 40-jarig jubileum van de hockeyclub niet-ontvankelijk te verklaren.

4 weken: gratis compost
Vanaf 11 oktober 2008 kunt u in de gemeente gedurende 4 weken gratis compost ophalen. Deze compost is alleen voor particuliere huishoudens.
Compost is een goede bodemverbeteraar. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt in tuinen, plantsoenen en moestuinen. De compost die verstrekt wordt op de milieustraat in Haps en tijdens de 4 weken in de gemeente is afkomstig van grof tuinafval. Deze compost is iets grover van structuur en voldoet aan alle kwaliteitsnormen.
Houd er rekening mee dat de compost los wordt verstrekt en neem zelf een schop mee om te kunnen laden. Per keer mag u 1 m3 (oftewel 1000 liter) meenemen. Iedereen die compost komt halen, moet een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
Gemeente
Mini-milieustraat gemeentewerf Mill, Langenboomseweg 41 in Mill
Zaterdag 1 november 2008 van 9.00 tot 13.00 uur
Openstelling Milieustraat Haps, Beijersbos 1 in Haps
Iedere vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
Iedere zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur

Expositie in het gemeentehuis
Tot en met vrijdag 14 november kunt u in de hal en op de 1e verdieping van het gemeentehuis de expositie '25 jaar regionale persfotografie' bezichtigen van Ed van Alem.
De expositie bestaat uit foto's van bijzondere of gewone momenten uit Mill en omgeving, gezien door het oog van fotograaf Ed van Alem.
Openingstijden: dagelijks van 09.00 tot 12.15 uur en op maandagavond van 16.00- 18.30 uur. Namiddag even aanbellen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nellie Hermanussen tel. 0485-460349.

Oproep voor leden voor de burgerparticipatieraad
(Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
en de Wet werk en bijstand (Wwb))
De gemeente is verantwoordelijk voor de vorming van het beleid en de uitvoering van de Wmo en de Wwb. Uitgangspunt bij de invoering van de Wmo is "MEEDOEN, deelnemen aan de samenleving, ook kwetsbare burgers"
Op 3 juli is door de gemeenteraad besloten om een burgerparticipatieraad in te stellen. Bij burgerparticipatie worden burgers betrokken bij het opstellen van beleid en de uitvoering van alle 9 wmo-prestatievelden en de Wwb.
Oproep aan vrijwilligers
Voor deze burgerparticipatieraad hebben we nog enkele vrijwilligers nodig die zich betrokken voelen bij deze materie. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar 4 personen die een actieve rol willen gaan vervullen binnen deze burgerparticipatieraad. Gezien de deelnemers die nu al participeren denken wij vooral aan personen met raakvlakken of affiniteit met jeugdzaken, verslavingszorg of mantelzorg. Ook denken wij aan mensen uit bijvoorbeeld de dorpsraden. De burgerparticipatieraad bestaat uiteindelijk uit 11 personen.
Nadere informatie:
• We vergaderen gemiddeld 4 à 5 keer per jaar.
• In principe wordt er 's middags of vroeg in de avonduren vergaderd.
• Uw leeftijd dient minimaal 18 jaar te zijn
• U bent inwoner van onze gemeente
• U ontvangt een onkostenvergoeding per vergadering
• Studiefaciliteiten voor deskundigheidsbevordering zijn aanwezig.
Meer informatie of belangstelling?
Voor meer informatie of om uw belangstelling kenbaar te maken kunt u voor 1 november contact opnemen met Mari van Zutven:
- tel. 0485-460.338
- email: mari.van.zutven@gemeente-mill.nl
- schriftelijk: Gemeente Mill en St. Hubert, t.a.v. M. van Zutven afd. Wmo, Postbus 39, 5450 AA Mill
Na 1 november 2008 wordt er contact opgenomen met die personen die op deze oproep reageren.

Praat mee met dorpsgenoten over de leefbaarheid van Mill
Op dinsdagavond 11 november vanaf 19.30 uur wordt in het gemeentehuis het Dorpsontwikkelingsplan Mill gepresenteerd. In dit plan zijn alle projecten gebundeld die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp Mill. Via een informatiemarkt kunnen alle inwoners kennisnemen van en reageren op de diverse projecten die worden gepresenteerd, zoals het Sociaal Cultureel Centrum.
SCC: een trefpunt in Mill
In het nog te bouwen Sociaal Cultureel Centrum worden veel culturele en sociale voorzieningen op één plek ondergebracht. "Deze voorzieningen bestaan nu ook al in Mill, maar door het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum zitten ze dadelijk centraal, op één plek. Ben Hamers, secretaris van Mariënweerd, ziet het helemaal voor zich. "Er komen meer functies en dus meer mensen. Daardoor wordt het SCC een belangrijk trefpunt in ons dorp."
Ben Hamers hoopt op een uitgebreid artistiek programma. "Ik zou het geweldig vinden als toneel- en cabaretgezelschappen uit andere dorpen in het Millse SCC komen spelen. Dan kunnen we een uitgebreid cultureel én betaalbaar programma bieden aan de inwoners van onze gemeente. En wordt het SCC nog vaker een centrale ontmoetingspek."
Interactief en gezellig
Heeft ook u goede ideeën voor het Sociaal Cultureel Centrum. Tijdens de informatiemarkt op 11 november kunt u reageren op het SCC en andere projecten in het Dorpsontwikkelingsplan zoals de openbare ruimte, speelplekken, voorzieningen voor jongeren, toerisme en recreatie en het actieplan gezondheidszorg. Het belooft informatieve, interactieve én gezellige avond te worden waar alle inwoners van de kern Mill samen van gedachten wisselen over de leefbaarheid van hun dorp. Hans de Kuyper van het PON is de gespreksleider.
Wanneer: dinsdag 11 november
Waar: Gemeentehuis, Kerkstraat 1
Tijdstip: 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

28.10.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 966 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.093 seconden geladen