weekfoto
Enquête leefbaarheid St. Hubert


Net voor de vakantie heeft u een enquête in de bus gehad met betrekking tot de Pastoor Jacobsstraat en de ontwikkelingen rond de ventweg Bosweg. De keuze voor het tijdstip was niet gelukkig maar wel noodzakelijk, in verband met de ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan “Reconstructie N264” in de vakantieperiode.In totaal hebben we 92 ingevulde enquêtes retour gehad. In de tabel hieronder is te zien wat de reacties waren op de gestelde vragen.

2007
2020
Vraag
Ja
%
Nee
%
Geen mening
%
Ja
%
Nee
%
Geen mening
%
Last van geluidsoverlast
51,1
42,4
6,5
66,3
21,7
12,0
Negatieve invloed woongenot
63,0
28,3
8,7
68,5
20,7
10,9
Is het fietspad veilig
42,9
50,5
6,5
29,9
53,8
16,3
Is oversteken veilig
22,8
71,7
5,4
17,4
70,7
12,0
Deelt ons dorp in tweeën
66,3
25,0
8,7
67,4
20,7
12,0
Genieten op terrassen
17,4
67,4
15,2
9,8
68,5
21,7
Fijn uitgaan kermis/carnaval
16,3
60,9
22,8
14,1
60,9
25,0
Meer inkomsten
4,3
69,6
26,1
3,3
66,3
30,4
Last van benzinedamp/ diesellucht/fijn stof
58,7
32,6
8,7
67,4
20,7
12,0


De complete uitslag zal worden aangeboden aan Stichting Dorpsbelang.

Inmiddels hebben we in samenwerking met Stichting Dorpsbelang op donderdag 21 augustus jl. onze zienswijze op het Ow-bestemmingsplan "Reconstructie N264" ingediend bij de gemeente Mill en St. Hubert.
Het indienen van een zienswijze is noodzakelijk omdat er anders later in het traject geen mogelijkheid meer is om bezwaar aan te tekenen. Het is even afwachten hoe het nu verder gaat.

Het zal minimaal 6 weken duren voor er een reactie komt van de gemeente. In die periode gaan we samen met Stichting Dorpsbelang kijken of er een actiegroep kan worden gestart en wie er in deze groep zitting gaat nemen.

We houden u op de hoogte: José Hurkens, Harriëtte Classens en Anke Duffhues

De zienswijze is hier te downloaden als pdf-bestand.

Bron: Werkgroep N26404.09.2008

Dit artikel is 1280 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.072 seconden geladen