weekfoto
Gemeenteberichten van 21-07-2008


In de gemeenteberichten van deze week o.a. aandacht voor.

- Gft afval

- Aantal meldingen Q-koorts neemt nog niet af

- Actualisering gemeentegids

- Verordening Wmo/Wwb-burgerparticipatie

- Eikenprocessierups rukt op

- Niet bang maar voorbereid
GFT, hoe zat het ook alweer?
GFT is een afkorting van groente, fruit- en tuinafval. GFT-afval kunt u verzamelen in uw groene container en iedere twee weken aan straat zetten.
Plastic
Hoewel het meestal goed gaat met aanbieden, gaat het af en toe ook mis. Dan plaatst iemand een groene container aan de straat met daarin plastic afval, aluminiumfolie, pizzadozen, frisdrankpakken, zand of ander afval dat er niet in hoort. Dit afval is natuurlijk geen GFT-afval, maar hoort in de tariefzak.
Kostbaar
Dat is jammer voor het milieu en ook kostbaar. GFT dat vervuild is met ander afval kan niet naar de composteerinstallatie om compost van te maken. In plaats daarvan gaat het met het restafval naar de verbrandingsoven. En verbranden van restafval is veel duurder dan het composteren van GFT. Wanneer dit regelmatig aan de hand is, stijgen de kosten van afvalverwerking. Het zou dan zo kunnen zijn, dat een kleine groep mensen veroorzaakt dat de afvalstoffenheffing omhoog moet.
Opfrisser van geheugen!
Maar zover hoeft het allemaal niet te komen. Wanneer we gewoon in de groene container stoppen wat er in hoort, is er niets aan de hand. Daarom hieronder een opfrissen van het geheugen: wat is ook alweer GFT en wat niet?
Wel gft is: schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen, resten van gekookt eten, vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes), pinda- en notendoppen en eierschalen, plantaardige olie en gestold vet, brood en kaaskorsten (zonder plastic!), onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras, bladeren, snijbloemen en kamerplanten, mest van kleine huisdieren met stro, theezakjes en filters met koffiedik en kattenbakkorrels mét milieukeur.
Geen GFT is: inhoud van asbak, gevulde stofzuigerzak, koolresten van barbecue, kauwgom, lucifers, tuingrond, papier, haren, kurk, jus, luiers, oasis, zand en kattenkorrels zonder milieukeur.
Twijfelt u of een afvalstof wel of geen GFT is, bel dan de afvalinfolijn (0485-338352) of kijk op www.rmb.nl , onder het kopje afvalinzameling.
Controles
Onze toezichthouders controleren of u uw huishoudelijk afval goed aanbiedt. Dat geldt natuurlijk ook voor GFT-afval. Bij een zeer lichte overtreding krijgt u een waarschuwing, een gele kaart. Bij een grotere overtreding, krijgt u een rode kaart en wordt uw container niet geleegd. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de toezichthouder (zeer) gevaarlijk afval voor mens en milieu in de container aantreft, wordt de politie ingeschakeld.
Voorkom overlast afval door dieren
Af en toe krijgt de afvalinfolijn telefoontjes over tariefzakken die kapotgemaakt zijn door vogels, katten of andere dieren, nadat ze aan straat gezet zijn. De tariefzak is dan leeg en er rondom heen ligt het afval. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Voorkom dit door etensresten in de gft-container te stoppen en niet in de tariefzak. Als er niets ‘lekkers’ in de zak zit, is de kans kleiner dat deze wordt stukgemaakt.
Kijk voor al uw vragen over afval ook eens op www.rmb.nl , onder het kopje afvalinzameling.

Actualisatie adressen gemeentegids
Afgelopen week is Akse Media gestart met de actualisatie van de redactionele adressen voor de gemeentegids 2009 van Mill en St. Hubert.
Aan ieder die een e-mailadres in de vermelding in de gids heeft staan, is een automatische mailing verzonden waarmee men kan reageren.
Ook kan men met een unieke, persoonlijke inlogcode - via internet eigen gegevens naar wens aanpassen.
De overige adressen worden in de komende weken telefonisch door Akse Media benaderd of ontvangen een brief.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Akse Media,
via e-mail naar: redactie@aksemedia.nl ,
telefonisch: 0223-673010
schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gem. gids Mill en St. Hubert), Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

Verordening Wmo/Wwb-burgerparticipatie
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert maken bekend, dat de gemeenteraad op 3 juli 2008 heeft besloten tot vaststelling van de verordening Wwb/Wmo-burgerparticipatieraad.
In deze verordening zijn regels opgenomen over de inspraak in onze gemeente. De burgerparticipatieraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders betreffende de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand.
De verordening treedt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2008 in werking. Het besluit ligt met ingang van 22 juli 2008 gedurende vier weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de afdeling Inwoners.

Eikenprocessierups rukt op in Noord-Brabant
De eikenprocessierups is dit jaar opnieuw massaal opgerukt in de provincie Noord-Brabant.
De afgelopen periode zijn via allerlei kanalen meldingen binnengekomen van directe overlast van de brandharen van de eikenprocessierups: recreanten, fietsers, sporters, kampeerders maar ook kinderen op speellokaties en picknickplaatsen en particulieren die overlast ondervinden van besmette eikenbomen in de buurt. Gebleken is ook dat de meesten te weinig op de hoogte zijn van de informatie die beschikbaar is op de verschillende websites van onder meer de Plantenziektenkundige Dienst en GGD’en.
Eerder dan in 2007
Door het warme voorjaar zijn de eitjes van de eikenprocessierups dit jaar eerder uitgekomen dan in 2007. Het gevolg is dat in een vroeg stadium mens en dier al geconfronteerd worden met de brandharen van de rups. Deze veroorzaken irritatie van huid, ogen of luchtwegen of ontstekingsreacties die zeker wel 14 dagen kunnen aanhouden. De huidirritaties zijn rood en pijnlijk en gaan gepaard met hevige jeuk.
Na contact met de brandharen is het verstandig niet te krabben of wrijven maar de huid goed te wassen of spoelen met water. Veelal kan een verzachtende crème met menthol al verlichting bieden. Daarnaast is het verstandig vooraf goed na te gaan waar besmette bomen staan in de omgeving.
De GGD raadt aan om extra voorzichtig te zijn en bij mogelijke irritatie de vermelde instanties te raadplegen.

Wie zijn wij?
De Kindertelefoon is een organisatie met een grote groep vrijwilligers die het belangrijk vinden dat er een plek is waar kinderen en jongeren in vertrouwen kunnen praten en hulp, advies en informatie kunnen krijgen. De vrijwilligers werken op verschillende plaatsen in Nederland vanachter de telefoon of chat.
• Alle vrijwilligers volgen eerst een training waarin ze leren hoe ze met kinderen en jongeren kunnen praten via de telefoon en chat, met wat voor problemen de kinderen kunnen zitten en hoe ze samen met de kinderen kunnen nadenken over een oplossing.
De Kindertelefoon is een onderdeel van Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg is een organisatie waar ouders en kinderen naar toe kunnen als een probleem in een gezin niet met praten alleen kan worden opgelost. De 15 Bureaus Jeugdzorg in Nederland zijn aangesloten bij de MOgroep. Dit is de brancheorganisatie voor de Jeugdzorg. De MOgroep heeft ook het Landelijk Bureau Kindertelefoon in huis. Daar worden de landelijke activiteiten van de kindertelefoon gecoördineerd
Wil je iets met ons bespreken dan kun je elke dag van 14 tot 20 uur met ons bellen of chatten. Telefoon: 0800-0432 (gratis). Mobiele bellers 0900-0132 (? 0,20 / min). Kijk op www.kindertelefoon.nl

Mandaatbesluit
Op 15 juli 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten, het afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijk Beheer aan te wijzen als tijdelijke vervanger van het afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Deze aanwijzing geldt van 15 juli 2008 tot en met 21 juli 2008. Het besluit ligt, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bestuur en Veiligheid.

Niet bang maar voorbereid
U kunt een ramp niet voorkomen. Maar u kunt zich er wél op voorbereiden. Speciaal voor de mensen die minder zelfredzaam zijn is een folder gemaakt: Niet bang maar voorbereid! Ongeveer 20% van de bevolking is verminderd of niet zelfredzaam, denk daarbij aan senioren, jonge kinderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronisch zieken. Hieronder leest u meer over deze folder.
Een grote brand of verkeersramp. Een ziektegolf, overstroming, stroomuitval of zelfs een terroristische aanslag. U hoeft hier niet altijd iets van te merken. Maar wat als zo'n ramp u wél treft? Een goede voorbereiding kan van levensbelang zijn. Zeker wanneer u zichzelf in het dagelijks leven minder goed kunt redden. Kunt u zich minder snel verplaatsen, of neemt u moeilijker informatie tot u? Zorg dan dat u extra waakzaam en voorbereid bent, zodat u bij een crisis precies weet wat u moet doen. In een speciale folder leest u wat de overheid doet. Maar vooral: wat u zelf kunt doen. Geen persoon of situatie is hetzelfde. Bekijk daarom welke tips en informatie voor uw situatie van toepassing zijn.
U kunt de folder hier downloaden. Wilt u een gedrukt exemplaar? Deze kunt u bij de receptie ophalen of u stuurt een e-mail met uw naam en adresgegevens naar info@gemeente-mill.nl
Kijk voor meer info op : www.crisis.nl of www.nietbangmaarvoorbereid.nl

Aantal meldingen Q-koorts neemt nog niet af
Het aantal meldingen van Q-koorts blijft nog toenemen. Op 16 juli had de GGD Hart voor Brabant 432 meldingen van Q-koorts, waarvan 155 in de maand juli. Deze meldingen zijn verspreid over het gehele werkgebied in 20 van de 29 gemeenten, maar concentreren zich vooral (76%) in de gemeenten Bernheze (69), Landerd (84), Uden (76) en Oss (101). Ook in gemeente Maasdonk en Lith stijgt het aantal meldingen tot boven de 0,1% van de bevolking.
Q-koorts is een infectieziekte met klachten die op griep lijken en in sommige gevallen kan leiden tot longontsteking. Veruit de meesten merken er echter nauwelijks iets van. De GGD Hart voor Brabant coördineert namens onze gemeenten de bestrijding en communicatie rondom de Q-koorts.
Vragen of meer informatie?
Kijk voor meer informatie en de meest gestelde vragen op www.ggdhvb.nl . Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Bureau Infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant, via tel. (073) 6404074 op maandag t/m donderdag van 8.30 t/m 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Sluiting politieloket Mill
In verband met de vakantieperiode is het politieloket gesloten van 7 juli t/m 15 augustus 2008.
U kunt terecht bij het bureau in Cuijk, Spinding 1 , van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur. Zaterdag van 10.00-14.00 uur.
telefoonnummer 0900 8844
www.politie.nl

Voorgenomen verkeersbesluit
Aanbrengen zebrapad basisschool “De Leeuwerik”, Leeuwerikstraat Mill
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mill en St.Hubert maken hierbij bekend dat zij voornemens zijn een verkeersbesluit te nemen voor aanbrengen van een zebrapad.
Om de veiligheid van de kinderen van BS “De Leeuwerik” en de bewoners van “De Wester” te garanderen tijdens het oversteken van de Leeuwerikstraat is het noodzakelijk om in de Leeuwerikstraat ter hoogte van de ingang van basisschool “De Leeuwerik” een zebrapad aan te brengen.
Belanghebbende worden gedurende vier weken na dagtekening van deze bekendmaking in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen en bedenkingen kenbaar te maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.
De bij het verzoek behorende situatietekening ligt op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur op de afdeling Openbare Werken ter inzage.

Vervallen avondopenstelling
In de vakantieperiode is er geen maandagavondopenstelling op 28 juli en op 4 augustus

21.07.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1206 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.114 seconden geladen