weekfoto
Gemeenteberichten 15-07-2008


In de gemeenteberichten voor deze week o.a. aandacht voor:

- Sloop Vlaar

- Kindertelefoon

- Nieuwe wet ruimtelijke ordening

- Vervallen avondopenstelling gemeentehuis

Sloop Vlaar
Afgelopen maandag was het zover!! Vlaar ging tegen de vlakte!!.
De eerste zichtbare handeling in het Centrumplan Mill. Na de bouwvak wordt de locatie bestraat en ingericht als parkeerruimte.
Westelijke poort
Mogelijk gaat de vrijgekomen ruimte tijdens de verbouwing van het centrum dienst doet als locatie voor tijdelijke huisvesting. Hierover wordt dit najaar een beslissing genomen. Ondertussen wordt wel gewerkt aan het schetsontwerp voor de nieuwbouw op de Vlaarlocatie. Het nieuwe gebouw bestaat uit een begane grond met kantoor- of bedrijfsruimten en drie lagen met woningen. De hoek wordt samen met de later te realiseren nieuwbouw op de locatie Mariënweerd vormgegeven als de westelijke poort naar het centrum.

Wie zijn wij?
De Kindertelefoon is een organisatie met een grote groep vrijwilligers die het belangrijk vinden dat er een plek is waar kinderen en jongeren in vertrouwen kunnen praten en hulp, advies en informatie kunnen krijgen. De vrijwilligers werken op verschillende plaatsen in Nederland vanachter de telefoon of chat.
• Alle vrijwilligers volgen eerst een training waarin ze leren hoe ze met kinderen en jongeren kunnen praten via de telefoon en chat, met wat voor problemen de kinderen kunnen zitten en hoe ze samen met de kinderen kunnen nadenken over een oplossing.
De Kindertelefoon is een onderdeel van Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg is een organisatie waar ouders en kinderen naar toe kunnen als een probleem in een gezin niet met praten alleen kan worden opgelost. De 15 Bureaus Jeugdzorg in Nederland zijn aangesloten bij de MOgroep. Dit is de brancheorganisatie voor de Jeugdzorg. De MOgroep heeft ook het Landelijk Bureau Kindertelefoon in huis. Daar worden de landelijke activiteiten van de kindertelefoon gecoördineerd
Wil je iets met ons bespreken dan kun je elke dag van 14 tot 20 uur met ons bellen of chatten. Telefoon: 0800-0432 (gratis). Mobiele bellers 0900-0132 (? 0,20 / min). Kijk op www.kindertelefoon.nl

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Deze wet voorziet in de mogelijkheid om, ten behoeve van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te geven gevallen ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. Dit is de opvolger van de vroegere vrijstelling op grond van artikel 19, lid 3 van de oude wet.
Op 1 juli jl. hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert besloten om de huidige ‘Beleidsnotitie inzake artikel 19, derde lid WRO: algemene vrijstellingsregeling in het kader van bouwen en gebruik’ aan te passen aan de nieuwe Wro.
In de vorm van beleidsregels ex artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Dit besluit treedt in werking op 17 juli 2008. Het besluit ligt vanaf 18 juli 2008 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis.

Afsluiting Kapelweg voor vrachtverkeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert hebben in haar vergadering van 8 juli 2008 besloten om een verkeersbesluit te nemen voor het instellen van een gesloten verklaring voor vrachtverkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer) voor de Kapelweg.
Voor vragen over deze verkeersmaatregel kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijk Beheer Daar ligt het verkeersbesluit ter inzage.
Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en op maandagavond van 17.00 uur tot 18.30 uur (muv 21, 28-7 en 4 -8)
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van publicatie waarbij dit besluit bekend is gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Mill en St. Hubert, Postbus 39, 5450 AA Mill.

Vervallen avondopenstelling
In de vakantieperiode is er geen maandagavondopenstelling op 21, 28 juli en op 4 augustus.

Zomer 2008
De zomervakantie is voor veel mensen aanleiding om er met het vliegtuig, auto, trein, fiets, caravan of tent op uit te trekken en een paar weekjes te onthaasten.
De vakantieperiode heeft ook voor de gemeente gevolgen. Er zijn wat minder nieuwsfeiten te melden en de afdelingen zijn wat schaarser bezet.
Op de gemeentelijke informatiepagina zal tijdens de zomervakantie weinig extra informatie te vinden zijn. Alleen de openbare bekendmakingen en andere verplichte publicaties worden gepubliceerd.
In de vakantieperiode is er geen maandagavondopenstelling op 21, 28 juli en op 4 augustus.
De normale openingstijden van het gemeentehuis kunt u vinden rechts op deze pagina onder de rubriek bereikbaarheid.
Kijkt u voor meer nieuws en informatie op onze website www.gemeente-mill.nl
Prettige vakantie!!!!!!!15.07.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1166 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.07 seconden geladen