weekfoto
Bestemmingsplannen digitaal te raadplegen


Vanaf 1 juli 2008 bent u voor informatie over bestemmingsplannen niet meer afhankelijk van de openingstijden van het gemeentehuis, maar kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week thuis de bestemmingsplaninformatie van de gemeente Mill en St. Hubert bekijken.

Wat is een bestemmingsplan?
Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Of er in een gebied een sportcomplex mag komen bijvoorbeeld of een camping. Er staat ook waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Het bestemmingsplan geldt zowel voor burgers, bedrijven als voor de gemeente zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden vrijstelling verlenen.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: een plankaart, bijbehorende voorschriften en een toelichting. Op de plankaart wordt aangegeven wat de bestemming van gronden is, zoals "wonen" of "maatschappelijke doeleinden". De voorschriften geven aan wat er verplicht is met betrekking tot het gebruik en de bebouwing van die bestemming. Hieronder valt bijvoorbeeld de manier waarop de grond en wat daarop staat gebruikt mogen worden. De toelichting geeft een beeld van het doel van het bestemmingsplan.

Voordelen digitale bestemmingsplannen
Naast het feit dat u voor uw informatie niet meer speciaal naar het gemeentehuis hoeft te komen, heeft het digitaal kunnen raadplegen van bestemmingsplannen natuurlijk nog meer voordelen. De informatie is altijd juist en actueel en is het ook nog eens handig in gebruik. Zo is de informatie op perceelsniveau te benaderen via invoer van uw adres of rechtstreeks te benaderen vanaf de kaart / luchtfoto. Ook zijn de voorschriften makkelijk te printen of te downloaden.

Bestemmingsplannen in procedure
In verband met de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) is het vanaf 1 juli 2009 ook mogelijk om alle informatie over bestemmingsplannen die nog in procedure zijn in de Google Maps omgeving te bekijken. Nu is dit technisch nog niet mogelijk, maar tot die tijd zullen de plandocumenten van de bestemmingsplannen die in procedure zijn als pdf-bestand via de website te bekijken zijn.

Raadplegen digitale bestemmingsplannen
U kunt de bestemmingsplannen raadplegen op de website van de gemeente . Ze zijn op 2 plaatsen op de site opgenomen. U kunt terecht via Laatste nieuws en via het menu op de website www.gemeente-mill.nl of rechtstreeks naar de bestemmingsplannen. Vervolgens staat er precies uitgelegd hoe en wat.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u terecht via info@gemeente-mill.nl15.07.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1483 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.091 seconden geladen