weekfoto
Enquete overlast N264


Afgelopen week werd, tot frustratie van veel inwoners van ons dorp, duidelijk dat een aanpak van de overlast van de N264 verder weg dan ooit is. Inmiddels heeft zich een groepje mensen deze problemen aangetrokken en is er vandaag huis aan huis een brief en enqueteformulier bezorgt.

WAT VINDT U HIER VAN !!??

De oplossing voor Haps is dus een zuidelijke rondweg. Dat zal een aftakking van de St Hubertseweg worden ter hoogte van de Putselaarstraat, die zal nabij de A 73 aansluiten op de Oeffeltseweg. De Grontmij schat de kosten op 4 miljoen euro(exclusief grondaankoop). De Grontmij heeft dit geconcludeerd in een rapport, uit een door hen gehouden onderzoek in opdracht van de gemeente Cuyk, MUI en St Hubert, Boxmeer en de provincie. Dit was te lezen in het artikel: Rondweg halveert verkeer door kom Haps. In de gelderlander woensdag 18 juni:

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasland/ vul in bij zoeken: Haps zie ook: reacties

In dit artikel wordt vermeld dat de verkeersdrukte in St Hubert, minder een probleem is. De oversteekbaarheid is beter, daar je in 2 etappes over kan steken. En het percentage van het doorgaande verkeer dat uit vrachtwagens bestaat, is in St Hubert ook lager. 12,6 % in 2005

tegen 18,8% in Haps. MAAR uit metingen en bevestigt door dhr de Man (Grontmij),

blijkt dat het aantal vrachtwagens GELIJK is, M.a.w.: het percentage wat door St Hubert rijdt is veel lager omdat door St Hubert veel meer verkeer rijdt als door Haps.


Doel van het onderzoek:

Breng de functie van de N264, in het licht van de komende ontwikkelingen ( de geplande bedrijventerreinen, verbindingsweg tussen bedrijventerrein Cuijk en Haps, uitbreiding industrie Uden, Boxmeer), in beeld, waarbij probleemanalyse en oplossingsrichtingen binnen de functie van de N264 gezocht moeten worden. M.a.w. Kan de N264 het verkeer wat er over komt en gaat komen verwerken. Is de doorstroming goed en blijft die goed. Wat zijn de effecten hiervan, direct gerelateerd aan de N264.

In het onderzoek van de Grontmij werd gebruik gemaakt van een verkeersmodel aangereikt door de GGA.(gebied gerichte aanpak)Noord Oost Brabant. Ook cijfers binnen dit model werden aangereikt door de GGA. Deze cijfers zijn niet absoluut, maar komen voort uit berekeningen volgens het model. Ook de genoemde percentages hebben niets te maken met absolute aantallen, "eigenlijk strooien die zand in de ogen", aldus Hans de Man auteur van he rapport: Verkenning N264. Alleen daadwerkelijke tellingen geven absolute getallen weer. Wij hebben onderzocht, waar nu, en mogelijk in de toekomst, knelpunten liggen .Die zgn. zuidelijke rondweg Haps is momenteel al een sluiproute, en zal door de toename van het verkeer in de toekomst, indien de provincie de N264 als ontsluitingsweg wil blijven gebruiken, intensiever gebruikt gaan worden. Zie: http://www.cuijk.nl/


De Tellingen.

In 2006 zijn op de N264 periodiek metingen verricht op 3 meetpunten in Haps en St Hubert.

(metingen worden niet per definitie in dezelfde periode genomen)

1: Haps Oeffeltseweg tussen A73 en de afslag naar De Bengels (nieuwe rondweg)

2: Haps, (St Hubertseweg) voor afslag Putselaarstraat (rondweg) (Haps)

3: St Hubert (Past Jacobsstr) voor de rotonde bij Erica.

werkdagen

Licht 1

Zwaar 1

Licht 2

Zwaar 2

Licht 3

Zwaar 3

aantal/24 u van 7 tot 19

8108

1553

5628 (4446)

12 93 (1089)

8276 (6653)

1200 (991)

Totaal aantal voertuigen: 9661 6721 9476


Licht : motoren / personenauto's / bestelauto's
Zwaar: bussen / vrachtauto's

Bron:

http://www.brabantn3/Verplaatsen/Feiteri en cijfers/Verkeersintensiteiten op provinciale wegen.aspx


Zoals de cijfers duidelijk maken heeft St Hubert procentueel minder vrachtverkeer daar het totaal aantal motorvoertuigen veel hoger is dan in Haps.


EIGEN METING:

Op woensdag 25 juni hebben we een aantal uren geturfd, hoeveel zwaar verkeer (vrachtwagens, bussen) en hoeveel licht verkeer (auto's, werkbussen, motors) er door St Hubert heen reden (doorgaande weg). De uitslagen waren als volgt:

Woensdag 25 juni

Zwaar verkeer

Licht verkeer

5.00 tot 9.00 uur

297

1481

10.00 tot 11.00 uur

100

384

13.00 tot 14.00 uur

104

421

16.30 tot 18.30 uur

799

1694

Als je de spitstijd omrekent naar 3 uur en 12.00 tot 13.00 uur niet meetelt bij de drukkere uren, kom je overdag op ongeveer de volgende aantallen uit:

Zwaar verkeer

Licht verkeer

5.00 tot 19.00 uur

2213

6848

19.00 tot 5.00 uur

?

?

Wat in ieder geval opvalt, is dat het aantal vrachtwagens wat door St Hubert rijdt, deze dag in ieder geval, veel hoger is als de meting van de provincie in 2006. Hebben we veel meer verkeer gekregen of zijn die metingen in 2006 misschien in vakantietijd genomen? Om hier meer duidelijkheid over te krijgen zouden we regelmatig tellingen moeten houden.

Toekomstverwachting St Hubert:

De Grontmij heeft in haar onderzoeksrapport gekeken naar de autonome ontwikkeling van

verkeerstoename (zonder bedrijventerrein) en naar de ontwikkeling van verkeerstoename met

bedrijventerrein voor het jaar 2020. Uit dit onderzoek komt naar voren dat:

- De doorstroming van verkeer in St Hubert, inclusief de bosweg goed is en zal blijven. Deaanleg van een ventweg maakt dus de doorstroming niet veel beter en de verkeersveiligheid

neemt aanzienlijk af voor fietsers, scooters en wandelaars.

- Het vrachtverkeer zal aanzienlijk (verdubbeling) toenemen.

- De luchtkwaliteit is slecht. Fijn stof in St Hubert is nu ver boven de gestelde norm, dit zou in 2020 goed moeten zijn, daar fijn stof geproduceerd door het verkeer, door strengere wettelijke normeringen van uitstoot, niet meer boven de gestelde norm kan komen.

Fijn stof geeft ademhalingsklachten (meer risico op: astma, longemfyseem en andere

longziekten o.a. het ontstaan van longkanker)


EN NU?!

Dat is wat wij van u willen weten.

Als de rondweg om Haps en de ventweg bij de bosweg een feit is, (u kunt vanaf volgende week, bezwaar indienen: zie koerier gemeenteberichten) zal de provincie, mede door het feit dat schijnbaar, de St Hubertse bevolking geen klachten heeft omtrent de leefbaarheid, en bij een eventuele rondweg ondernemers hun inkomsten zien dalen.(rapport Grontmij: http://www.cuijk.nl/ : wonen en woonomgeving, verkeer en vervoer) niets meer voor St Hubert kunnen betekenen. Willen we nog gehoord worden dan moeten we nu onszelf laten horen. Daarom vragen wij uw mening:


Bij de volgende adressen kunt u deze enquête in de bus doen:

Pastoor Jacobsstraat 51A
Hapseweg 33
Scheiwalweg 20


Maandag 7 juli willen we deze enquête inventariseren.

Met vriendelijke groet,

Harriët Classens, Anke Dufhues en José Hurkens


Download de enquête hier , print deze uit en vul hem in. De ingevulde enquete kan op een van de bovenvermelde adressen in de bus gedaan worden.



29.06.2008

Dit artikel is 2001 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.081 seconden geladen