weekfoto
Gemeenteberichten 25-04-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Lintjesregen in onze gemeente

- Tijdig aanvragen van een lintje 2009

- Sluiting gemeentehuis en werf

- 4 en 5 mei

- 4 mei herdenking

- KCA-actie succesvol

- Nieuwe gezichten gemeentehuis
Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn gesloten op:
• Woensdag 30 april, Koninginnedag
• Donderdag 1 en vrijdag 2 mei, Hemelvaart
• Maandag 5 mei Bevrijdingsdag
Burgerzaken is op vrijdag 2 en maandag 5 mei geopend van 09.00-10.00 uur voor het aangeven van geboorten en overlijden.

Op 4 mei herdenken we,……… op 5 mei vieren we onze vrijheid
Herdenking 4 mei
Tijdens de Nationale Herdenking op zondag 4 mei herdenken we alle- burgers en militairen- die waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesmissies.
Het symbolisch moment van de twee minuten stilte maakt extra indruk omdat tal van activiteiten in het dagelijks leven worden onderbroken. Dit geldt niet alleen voor de normale programmering op alle radio-en televisiestations, ook het openbaar vervoer komt tot stilstand en in veel openbare gelegenheden worden de activiteiten even stilgelegd of opgeschort tot na 20.15 uur.
Vlaggen op zondag 4 mei:
Vanaf alle openbare gebouwen en officiële plaatsen hangt de Nederlandse driekleur (zonder wimpel) halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang ± 21.00 uur (zomertijd).
Bevrijdingsdag 5 mei
5 mei is de Nationale feestdag waarop jaarlijks de bevrijding van het Koninkrijk in 1945 wordt gevierd. Naast de bevrijding is 5 mei de dag waarop aandacht wordt gevestigd op de waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.
Vlaggen op 5 mei
Op 5 mei wordt de Nederlandse vlag in top gehesen vanaf zonsopkomst tot zonsondergang.

4 MEI HERDENKING
De herdenking in Mill is één van de vier herdenkingen die nog door de Koninklijke Landmacht ondersteund worden.
De herdenking begint om 19.00 uur met een herdenkingsdienst in de St. Willibrorduskerk te Mill, waarvoor een ieder wordt uitgenodigd. Uiteraard is het ook mogelijk om later in het programma bij de plechtigheid aan te sluiten.
19.00 uur: herdenkingsdienst in de St. Willibrorduskerk
19.30 uur: verplaatsing naar het oorlogsmonument
19.45 uur: aanvang herdenkingsplechtigheid: dodenappèl, signaal ‘taptoe’
eerste officiële kranslegging en
20.00 uur: twee minuten stilte, met vervolgens het Wilhelmus; daarna volgt
- herdenkingsrede burgemeester Verheijen en de
- kranslegging en ter afsluiting het
- defilé langs het oorlogsmonument; na afloop ervan, om ca.
20.30 uur: opstellen voor de verplaatsing terug naar het gemeentehuis, waar nagepraat kan worden onder het genot van een kop koffie.
Het Comité 4 en 5 mei nodigt iedereen van de gemeente uit om deel te nemen aan de 4 mei Herdenking te Mill.

Het heeft Hare Majesteit behaagd…………
Met deze woorden van burgemeester Verheijen werden 4 inwoners uit de gemeente benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau tijdens de “Lintjesregen” Deze Koninklijke onderscheiding ontvingen zij voor hun belangenloze en intensieve inzet voor de hele gemeenschap van Mill en St. Hubert.
De heer én mevrouw Peter en Wilma Cornelissen uit Wilbertoord
De heer Toon Brienen uit Mill en Helma Kuppen uit Wilbertoord

KCA-actie succes!
Afgelopen zaterdag deelde wethouder Carel van Genugten spaarlampen uit aan diegene die hun KCA kwamen inleveren op de mini-milieustraat in Mill. De spaarlampen werden uitgedeeld voor de actie: ‘Denk niet te licht over KCA’.
Minimilieustraat
KCA is namelijk schadelijk voor mens en milieu wanneer het niet op de goede plek terecht komt. U kunt KCA gratis inleveren op de milieustraat in Haps, bij de chemokar die rondrijdt in onze gemeente en sinds januari ook iedere derde zaterdag van de maand op de minimilieustraat in Mill.
KCA
KCA is de afkorting van klein chemisch afval. Dit afval is schadelijk voor mens en milieu wanneer het niet op de goede plek terecht komt. Voorbeelden van KCA zijn: afgewerkte olie, TL-buizen, spaarlampen, batterijen, accu’s, lampenolie, verf, bestrijdingsmiddelen.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat lege verpakkingen (zoals lege verfblikken, lege fles waar lampenolie in heeft gezeten etc.) niet tot het KCA behoren, maar tot het restafval. Lege verfblikken mogen in de container voor metalen.
Kijk voor meer informatie op: www.rmb.nl , onder het kopje afvalinzameling.

Dien aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen tijdig in
Zoals u kunt lezen op deze pagina heeft het Hare Majesteit ook dit jaar weer behaagd 4 inwoners uit onze gemeente te benoemen in de Orde van Oranje Nassau
Het initiatief voor het koninklijk onderscheiden ligt bij de inwoners van onze gemeente; dus bij UI! U kent immers als geen ander mensen uit uw naaste omgeving, bij een vereniging, stichting die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap.
De behandeling van een voorstel voor een “lintje”kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. Is het de bedoeling dat de onderscheiding tijdens de zogenoemde "lintjesregen" voor Koninginnedag 2009 wordt uitgereikt? Dien het voorstel dan vóór 1 juli a.s. bij het Kabinet van de burgemeester in!
Gaat het om een uitreiking tijdens een andere gelegenheid, dan moet u het voorstel tenminste zes maanden van tevoren naar de burgemeester sturen. Aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding kunnen overigens het gehele jaar worden ingediend.
De burgemeester brengt advies uit over alle voorstellen. Als dit advies positief is, kan er ook een suggestie worden gedaan voor de soort en hoogte van onderscheiding. Vervolgens geeft de Commissaris van de Koningin een oordeel. Die stuurt het voorstel dan naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij koninklijk besluit verleend.
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. Nellie Hermanussen van Kabinetzaken kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan.
Kijkt u ook eens op de website van de gemeente www.gemeente-mill.nl onder ‘onderscheidingen’ Daar kunt u zelf het aanvraagformulier downlowden of aanvragen bij Nellie Hermanussen van Kabinetzaken 0485 460349, of via nellie.hermanussen@gemeente-mill.nl.

Nieuwe gezichten in gemeentehuis Mill
‘Werken in Mill. Uitdagend!’ Met deze kop boven de nieuwe personeelsadvertentie begon de gemeente Mill en St. Hubert in januari de zoektocht naar acht medewerkers. Inmiddels zijn alle vacatures ingevuld. De eerste nieuwkomers zijn al aan de slag. Hun eerste indruk: “Werken bij de gemeente Mill en St. Hubert is inderdaad uitdagend.”
In januari startte de gemeente Mill en St. Hubert met een nieuwe wervingscampagne. De personeelsadvertentie in de lokale en regionale kranten en de website www.werkenbijdegemeentemill.nl trokken de aandacht. Dat er een krapte op de arbeidsmarkt is, was aan de hoeveelheid en de kwaliteit van de reacties niet te merken. Zelfs enkele moeilijk invulbare vacatures, op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, werden met goede kandidaten ingevuld.
Enthousiast
Door de acht nieuwe medewerkers is tien procent van het ‘Millse ambtelijk apparaat’ vernieuwd. De nieuwelingen zorgen voor nieuwe inzichten. Ze zijn erg enthousiast over hun eerste werkweken: “Er staan een paar mooie projecten op stapel. Geen dag is hetzelfde en dat is erg afwisselend. Door de collegialiteit heerst er een prettige werksfeer.”

25.04.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1099 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.081 seconden geladen