weekfoto
Gemeenteberichten van 15-04-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.

- Gratis spaarlamp bij inleveren KCA

- Herdenking 4 en 5 mei

- Fietspendelboot

- Vergaderingen
Lever uw KCA in en ontvang een spaarlamp!
Heeft u nog oude batterijtjes in de keukenla liggen? Staat de chemobox al een half jaar vol in de schuur? Dit is uw kans! Breng op a.s. zaterdag 19 april uw KCA naar de mini-milieustraat op de Langenboomseweg in Mill en ontvang gratis een spaarlamp van wethouder Carel van Genugten (op is op!!).
Niet te licht
Met de campagne ‘Denk niet te licht over KCA’ brengen we KCA eens extra onder de aandacht. KCA is namelijk schadelijk voor mens en milieu wanneer het niet op de goede plek terecht komt. U kunt KCA gratis inleveren op de milieustraat in Haps, bij de chemokar die rondrijdt in onze gemeente en sinds januari dus ook op de minimilieustraat.
Wat is KCA?
KCA is de afkorting van klein chemisch afval. Dit afval is schadelijk voor mens en milieu wanneer het niet op de goede plek terecht komt. Voorbeelden van KCA zijn: afgewerkte olie, TL-buizen, spaarlampen, batterijen, accu’s, lampenolie, verf, bestrijdingsmiddelen.
Spaarlamp
Waarom is gekozen voor een spaarlamp als cadeautje? Een spaarlamp verbruikt veel minder energie dan een gloeilamp, dus is minder slecht voor het milieu. Daarnaast moet u de spaarlamp weer inleveren bij de chemokar wanneer deze ‘op’ is. Het is dan namelijk chemisch afval geworden.
Dus lever op zaterdag 19 april uw KCA in bij de mini-milieustraat (open van 09.00 –13.00 uur) en neem die spaarlamp mee naar huis!
Kijk voor meer informatie op: www.rmb.nl, onder het kopje afvalinzameling.

NIEUW COMITÉ HERDENKING 4 MEI GEMEENTE MILL EN ST.HUBERT
Op zondag 4 mei herdenkt Nederland de militaire- en burgerslachtoffers die zijn gevallen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en in oorlogssituaties en vredesoperaties waar ook ter wereld, tot de dag van vandaag. Ook in Mill wordt dit jaar weer aangesloten bij de Nationale Herdenking.
De dag erna, maandag 5 mei, wordt de bevrijding van ons koninkrijk van de Duitse en Japanse bezetters in 1945, herdacht en gevierd.
Geschiedenis
In Mill zijn bij het uitbreken van de oorlog op 10 en 11 mei 1940 dertig militairen gesneuveld en negen burgers gedood als gevolg van het oorlogsgeweld.
Reeds vanaf de oorlogsjaren worden in Mill elk jaar die slachtoffers herdacht. In de beginjaren was de herdenking een hoofdzakelijk militaire aangelegenheid.
In het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw werd de Stichting Sporen van de Oorlog Mill opgericht, die vanaf toen de herdenking, samen met de Koninklijke Landmacht, organiseerde.
Begin dit jaar heeft de Stichting de organisatie van de jaarlijkse herdenking overgedragen aan een daartoe opgericht Comité 4 en 5 mei van de gemeente Mill en St.Hubert. De reden daarvoor is dat het strikt militaire karakter van de herdenking de laatste jaren steeds minder is geworden. Van de oud-strijders – de mannen die in mei 1940 als jong soldaat van zo’n twintig jaar in Mill vanachter het Defensiekanaal tegen de aanvallende Duitse overmacht hebben gevochten en sindsdien elk jaar er hun gesneuvelde kameraden hebben herdacht – zijn nog maar een paar in leven.
In Mill zullen ook in de toekomst elk jaar op 4 mei de namen van de slachtoffers van toen – militairen en burgers – worden genoemd. Daarnaast zullen nu ook de slachtoffers van geweld en oorlogen, waarbij Nederland door deelname aan vredesmissies overal ter wereld bij betrokken was en is, worden herdacht.
Stichting Sporen van de Oorlog
Het verminderde militaire karakter van de herdenking en de sterke behoefte om tegelijkertijd de burgerinbreng in de herdenking te vergroten is voor de Stichting Sporen van de Oorlog reden geweest om de organisatie van de herdenking over te dragen aan een daartoe opgericht ‘burgercomité’: het Comité 4 en 5 mei van de gemeente Mill en St.Hubert. Het Comité zal zich in de toekomst mogelijk ook bezig houden met bevrijdingsfeestactiviteiten in de gemeente.
De Stichting Sporen van de Oorlog zal zich meer gaan toeleggen op het intact houden van de aanwezige ‘sporen van de oorlog’ in Mill en het levend houden en uitdragen van de geschiedenis van die sporen aan de huidige en de toekomstige generaties, belangstellenden, maar vooral ook de jeugd van onze gemeente.
Comité 4 en 5 mei
Bij de samenstelling van het nieuwe Comité is getracht vertegenwoordigers te krijgen van zoveel mogelijk maatschappelijke geledingen: verenigingen en andere organisaties van de vier kerkdorpen, zoals dorpsraden, heemkundekringen, muziekverenigingen, scholen en de scouting. Als voorzitter van het nieuwe Comité treedt op de burgemeester.
Het Comité verwacht zo een breed draagvlak te kunnen verwerven, in de hoop dat zo veel mogelijk mensen uit de kerkdorpen, oud én jong, aan de jaarlijkse herdenking zullen willen deelnemen. Naast de gemeente zal ook de Koninklijke Landmacht de herdenking (blijven) ondersteunen.
Verdere ondersteuning zal bij toerbeurt uit een van de kerkdorpen komen. Zo wordt dit jaar medewerking verleend door het gemengd koor uit Sint Hubert en de Harmonie “Ons Genoegen”uit St.Hubert en de basisschool de Klimop uit Wilbertoord.
De herdenking begint om 19.00 uur met een herdenkingsdienst in de St. Willibrorduskerk te Mill, waarvoor een ieder wordt uitgenodigd. Uiteraard is het ook mogelijk om later in het programma bij de plechtigheid aan te sluiten.
19.00 uur: herdenkingsdienst in de St. Willibrorduskerk
19.30 uur: verplaatsing naar het oorlogsmonument
19.45 uur: aanvang herdenkingsplechtigheid: dodenappèl, signaal ‘taptoe’
Eerste officiële kranslegging en
20.00 uur: twee minuten stilte, met vervolgens het Wilhelmus; daarna volgt
- herdenkingsrede burgemeester Verheijen en de
- kranslegging en ter afsluiting het
- defilé langs het oorlogsmonument; na afloop ervan, om ca.
20.30 uur: opstellen voor de verplaatsing terug naar het gemeentehuis, waar nagepraat kan worden onder het genot van een kop koffie.
Het Comité 4 en 5 mei nodigt iedereen van de gemeente uit om deel te nemen aan deze 4 mei Herdenking te Mill.

Fietspendelboot ‘De Drie Provinciën’ gaat van start met een grandioze actieweek
Speciaal voor klanten van deelnemende supermarkten in het Land van Cuijk, Noord-Limburg en Rijk van Nijmegen (Malden/Overasselt) is in de week van 21 t/m 26 april een grandioze kortingsactie opgezet. Bij besteding van € 10,- of meer aan boodschappen ontvangt iedere klant een kortingsbon waarmee hij of zij het tweede kaartje (van dezelfde prijs of goedkoper) gratis krijgt aan boord van de fietspendelboot ‘De Drie Provinciën’. Er worden zo’n 35.000 kortingsbonnen uitgegeven. De actie duurt zolang de voorraad strekt.
Het idee is ontstaan om met name tijdens de daldagen de boot toegankelijker te maken voor bewoners uit de regio. Deze kortingsbon is dan ook te verzilveren in de maanden mei, juni en september 2008 op woensdag t/m vrijdag. “Iedereen kan nu voordelig meevaren en ervaren hoe leuk het is aan boord”, aldus eigenaar/exploitant Huub Niessen.
Vaarseizoen bijna van start
Na twee vaarseizoenen achter de rug te hebben (2006 en 2007) gaat de fietspendelboot ‘De Drie Provinciën’ op 30 april aan haar 3e vaarseizoen beginnen. Het team van Niessen heeft er weer ongelofelijk veel zin in en hoopt dan ook vele opvarenden te mogen verwelkomen dit seizoen met of zonder fiets, want ook wandelaars of dagbezoekers zijn van harte welkom. De boot zal varen t/m 28 september iedere week van woensdag t/m zondag en doet zeven halteplaatsen aan in Brabant, Limburg en Gelderland. Kijk voor meer informatie, vaarschema en tarieven: www.fietspendelboot.nl.
Deelnemende supermarkten
De deelnemende supermarkten zijn: Grave: Em-Té; Cuijk: Jan Linders; Boxmeer: Jan Linders; Vierlingsbeek: Plus Markt; Oeffelt: Spar; Wanroij: Jan Linders; Oploo: Spar; Mill: Jan Linders en Spar; Sint-Hubert; Troefmarkt; Overasselt: Derks; Mook: Plus Markt; Molenhoek: Spar; Gennep: SuperCoop en Jan Linders; Malden: Plus Markt; Afferden; Spar; Overloon: Plus Markt.
Samenwerking
Deze actie en het project ‘Fietspendelboot De Drie Provinciën’ is mede mogelijk gemaakt door Euregio Rijn-Waal, Dagblad De Gelderlander, bovengenoemde supermarkten, de samenwerkende gemeenten Grave, Cuijk, Boxmeer, Mill, Sint Anthonis, Heumen, Mook en Gennep, de Provinciën Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, Jan van Cuijk Party River Cruise, ReusenProjectN, Streekhuis Peel & Maas en Uitgeverij de Winter.

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op donderdag 24 april vergadert de gemeenteraad in een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.
Om 19.30 begint het “vragenuurtje”voor de raad.
De raadsvergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom het debat te volgen vanaf de publieke tribune of “live”via de LOM.
Spreekrecht
Wilt u van het spreekrecht gebruik maken, dan dient u zich uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststelling verslag vergaderingen van 31 januari en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Benoeming Leden Programmaraad
7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget voor de plaatsing en huur van een tijdelijke unit voor buitenschoolse opvang bij de Leeuwerikschool
8. Voorstel tot verruiming van het herbezettingsbudget personeel.
9. Voorstel tot vaststellen Nota rentebeleid 2008
10. Sluiting

15.04.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1141 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.071 seconden geladen