weekfoto
Projectontwikkelaar trekt zich terug uit Grootven 3


Woonmaatschappij Maasland en de gemeente Mill en St Hubert hebben het vertrouwen in projectontwikkelaar Schoonderbeek opgezegd. Naar aanleiding van vragen van de vierkernenpartij laat de gemeente weten dat ze gaat onderhandelen met Schoonderbeek om de grond, waarop Grootven 3 gebouwd moet worden, in bezit te krijgen.

Om aan de vraag naar woningen binnen St. Hubert te kunnen voldoen, is het plan Grootven 3 aangewezen als uitbreidingslocatie. Dit gebied is in handen van Schoonderbeek. Daarnaast heeft Woonmaatschappij Maasland grondeigendom aan de nabij gelegen Petersweg.
Beide gebieden zijn eind 2006 als een gezamenlijk project opgestart, waarbij Schoonderbeek namens Woonmaatschappij Maasland de rol van ontwikkelaar op zich heeft genomen.

In de eerste helft van 2007 is, zij het met moeite, tot een door alle partijen gedragen schetsontwerp gekomen. Dit ontwerp is in juli 2007 tijdens een informatiebijeenkomst gepresenteerd aan de bewoners van St. Hubert. De eerstvolgende stappen daarna waren het opstellen van een door alle partijen geaccordeerde exploitatie voor het plangebied en het sluiten van een overeenkomst tussen Schoonderbeek BV, Woonmaatschappij Maasland en de gemeente. De exploitatie zou door Schoonderbeek BV worden opgesteld.

Vanaf de zomer 2007 bleek het onmogelijk contact te leggen met de directeur van Schoonderbeek BV (tevens de trekker van het project te Sint Hubert). Als reden werden problemen met de gezondheid opgegeven. Voortgang is door de heer Schoonderbeek gedurende deze periode niet geboekt en een vervanger is door de heer Schoonderbeek in 2007 niet aangewezen. Tijdens een 2e informatiebijeenkomst voor de bewoners van St. Hubert in december 2007 is de opgelopen vertraging gemeld.

Om duidelijkheid te krijgen en de teleurstelling over de voortgang uit te spreken is er op 16 januari 2008 een overleg geweest tussen de heer Schoonderbeek en wethouder Van Genugten. Verder is aangegeven dat, wanneer de voortgang bij plan Grootven uitblijft, ook andere woningbouwlocaties binnen St. Hubert zullen worden onderzocht.
De heer Schoonderbeek heeft tijdens dit overleg aangegeven dat hij, en niet de gemeente of Woonmaatschappij Maasland, verantwoordelijk is voor de vertraging die is ontstaan. Vanwege gezondheidsproblemen zijn er vanaf de zomer van 2007 geen acties meer door hem uitgevoerd. De heer Schoonderbeek gaf aan het rustiger aan te moeten doen en heeft daarom de heer Hartman naar voren geschoven als de projectleider voor de ontwikkelingen binnen St Hubert. De acties die bij hem lagen zouden uiterlijk 30 januari zijn uitgevoerd.

Op 12 februari is een vervolgbijeenkomst gepland om de uitkomsten van de acties van Schoonderbeek BV door te nemen. Tijdens dit overleg is geconstateerd dat de door de heer Schoonderbeek uit te voeren acties wederom niet waren uitgevoerd. Ook de projectleider van Woonmaatschappij Maasland heeft op dat moment haar twijfels over de samenwerking met Schoonderbeek uitgesproken. De heer Schoonderbeek beloofde nogmaals serieus met zijn acties aan het werk te gaan. Besloten is om Schoonderbeek BV een laatste kans te geven en de deadline voor de acties te verschuiven naar 27 februari 2008.

28 februari heeft Woonmaatschappij Maasland het vertrouwen in Schoonderbeek BV opgezegd. Zij achten verdere samenwerking niet haalbaar. Hierop hebben de gemeentelijke projectleider en wethouder van Genugten het zelfde signaal aan Schoonderbeek BV afgegeven.
Naar aanleiding hiervan heeft Schoonderbeek BV aangegeven dat zij bereid is om haar gronden te verkopen aan de gemeente en van ontwikkeling van het gebied af te zien.

In april 2008 zullen onderhandelingen over de verkoop worden opgestart. Daarnaast zal de ontwikkeling van de gronden van Woonmaatschappij Maasland aan de Petersweg worden voortgezet.05.04.2008

Bron: St Hubert.Nu


Dit artikel is 1420 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.124 seconden geladen