weekfoto
Jaarvergadering K.B.O.


Op 6 maart j.l. hield de K.B.O. de jaarvergadering. De vice-voorzitter heette iedereen van harte welkom op deze middag.

Een bijzonder woord van welkom aan de genodigden. Fijn dat er zoveel leden deze middag waren gekomen. Allereerst was er een ogenblik stilte voor alle overleden leden van het afgelopen jaar, waaronder ook onze voorzitter de heer Jan Peters.

De notulen en het jaarverslag werden geheel goedgekeurd en beloond met een applaus voor onze secretaris de heer Harm de Raaf.
Ook het kasverslag werd goedgekeurd. De heren W. Peters en W. Emons hadden de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Een woord van dank aan de penningmeester de heer G Jacobs.
Mevrouw M. Vloet-Linders en de heer P. Jacobs waren 25 jaar lid. Deze jubilarissen kregen een medaille en oorkonde bij hun huldiging.

De bestuursverkiezing kwam aan bod. Aftredend en herkiesbaar Mevr H. Siroo-Arts. Aftredend en niet herkiesbaar de heer G. Jacobs.
Als nieuwe voorzitter stond kandidaat de heer H. v. Berkel, die dan ook met algemene stemmen werd gekozen. Mevr H. Siroo is tevens herkozen.
Voor de functie van penningmeester hebben we de heer B. Daverveld bereid gevonden om deze taak tijdelijk op zich te nemen. .

Daarna het afscheid van G. Jacobs, die als dank voor al die jaren een pen met inscriptie kreeg aangeboden en mevr. Jacobs kreeg natuurlijk een bos bloemen.
Na de koffie met cake kwam de Seniorenexpres uit Rijkevoort ons nog een uurtje ontspanning bezorgen met mooie muziek en meezingers.
Om 17.00 uur sloten we deze middag af na iedereen te hebben bedankt voor de aanwezigheid en wel thuis te wensen.28.03.2008
Bron: D'n Booi
Dit artikel is 950 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.072 seconden geladen