weekfoto
Gemeenteberichten van 17-03-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.:

- Aanslag belastingen

- Energiesubsidie

- Afvalroute Pasen

- Taxihopper

- Opschoondag
Instellen gesloten verklaring voor vrachtverkeer
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mill en St.Hubert maken bekend dat zij van pan zijn een verkeersbesluit te nemen voor het instellen van een gesloten verklaring voor vrachtverkeer (m.u.v. bestemmingsverkeer) voor de Nieuwenhofweg en het zandpad tussen de Zuid-Carolinaweg en de Langenboomseweg.
Uit het oogpunt van het begaanbaar houden en het terugdringen van de kosten voor het onderhouden van deze wegen/zandpaden en het terugdringen van het vrachtverkeer en sluipverkeer dat gebruik maakt van deze wegen/zandpaden is hiervoor gekozen
Belanghebbende kunnen gedurende vier weken na dagtekening van deze bekendmaking hun zienswijzen en bedenkingen kenbaar te maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jos Ceelen, nummer 0485-460331. De situatietekening ligt op werkdagen van 09.00 uur tot 12.15 uur op de afdeling Ruimtelijk Beheer ter inzage.

Aanslag belastingen 2008 eind maart op de mat
Eind maart ontvangt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2008. Op het aanslagbiljet staan de nieuwe WOZ-waarde en voor zover van toepassing de aanslagen onroerende-zaakbelastingen (OZB).
WOZ-waarde
Vanaf 2007 moet de gemeente ieder jaar de WOZ-waarde opnieuw vaststellen. De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, zowel voor woningen als voor andere panden.
Als u vindt dat de waarde te hoog is vastgesteld, kunt u bezwaar maken. Maak daarvoor bij voorkeur gebruik van het WOZ-Portaal beschikbaar via www.gemeente-mill.nl.
WOZ-Portaal
Via het WOZ-Portaal krijgt u toegang tot:
• algemene informatie over de Wet WOZ;
• antwoord op de meest gestelde vragen over de WOZ;
• het taxatieverslag van uw woning / bedrijf;
• het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZwaarde.
Woningen
De OZB voor gebruikers (dus ook huurders) van woningen is in 2006 afgeschaft. Woont u dus in een huurwoning dan ontvangt u alleen de nieuwe WOZ-waarde.
Eigenaar woning:
De eigenaren van woningen treffen samen met de nieuwe WOZ-waarde, ook de aanslag OZB aan (voor het eigenaarsdeel.)
Niet-woningen
Voor gebruikers van bedrijfsruimtes, scholen en andere instellingen (niet-woningen) staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen naast de nieuwe WOZ-waarde ook de aanslag OZB-gebruikersdeel. Voor eigenaren komt hier de aanslag OZB van het eigenaarsdeel bij.
Inlichtingen
Bij het aanslagbiljet is een bijsluiter gevoegd waarin u informatie leest over ondermeer de tarieven, betaaltermijnen en automatische incasso. Daarnaast treft u een toelichting aan op de onroerende-zaakbelastingen en de WOZ-beschikking Verder kunt u informatie vinden op www.gemeente-mill.nl (WOZ Portaal). Hier kunt u het taxatieverslag van uw pand raadplegen.

Energiesubsidie voor huiseigenaren
Woningeigenaren in Brabant die twee verschillende energiebesparende maatregelen aan hun huis treffen, kunnen € 500,- subsidie van de provincie Noord-Brabant krijgen. De provincie wil zo energiekosten voor burgers en de uitstoot van CO2 in Brabant verminderen. Met de nieuwe regeling verwacht de provincie 2000 woningen aan te passen en jaarlijks 1,3 miljoen m3 gas of 45 Terajoule energie te besparen. Dit staat gelijk aan het gasverbruik van 700 huishoudens per jaar.
Brabantse woningeigenaren die minimaal twee verschillende maatregelen treffen aan hun bestaande koopwoning kunnen een beroep doen op de subsidie. U moet dan denken aan plaatsen van dubbel glas, het aanbrengen van vloer-, gevel- of dakisolatie, het plaatsen van zonnecollectoren of een kleine windmolen. Met deze regeling wordt het succesvolle ‘Bespaarloket Brabant’ verlengd. De bespaaractie heeft vorig jaar meer dan 1500 Brabanders op deze manier 1 miljoen m3gas bespaard, oftewel het gasverbruik van 500 woningen.
Subsidieregeling
De maatregelen moeten tussen 1 januari 2008 en 31 december 2009 worden getroffen voor minimaal € 1000,- per woning. Via telefoonnummer 073 – 68 12 897 en website www.brabantbespaart.nl kunt u als burger nagaan of u in aanmerking komt voor een subsidie. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2009.

Afvalroute met Pasen
Op maandag 24 maart a.s. is het tweede paasdag en wordt géén afval ingezameld. In plaats daarvan kunt u uw groene container zaterdag 22 maart a.s. aanbieden. Ook dan geldt: zet uw afval voor 07.00 uur aan straat.
Kijk voor al uw afvalvragen ook eens op www.rmb.nl/afvalinzameling.

Tijdig reserveren voor de Paasdagen
Taxihoppergebruikers worden geadviseerd om hun ritten voor 1e en 2e paasdag voor 20 maart te reserveren. Zo voorkomt u dat er misschien onvoldoende capaciteit is om de gewenste stiptheid te kunnen bieden

Opschoondag 2008 levert 25 Kuub afval op
Met ruim 250 vrijwilligers werd afgelopen zaterdag tijdens de Opschoondag 25 kuub afval verzameld.
Na het startsein van wethouder Van Genugten gingen de vele vrijwilligers uit alle kernen van de gemeente op pad om in hun wijk, straat of buurt al het afval op te ruimen.
Al het rondslingerende vuil werd verzameld in een grote container ( zie foto) op het gemeentehuisplein.
Na afloop ontvingen alle deelnemers een leuke attentie en een versnapering voor hun belangenloze inzet Nederland schoon te maken. Noteert u alvast de datum voor volgend jaar van de nationale Opschoondag: de 3e zaterdag in maart.17.03.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 965 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.071 seconden geladen