weekfoto
Gemeenteberichten van 10-03-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.:

- Nieuwe brandweer commandant

- Boomplantdag

- Wet geluidshinder

- Inzamelronde KCA

- Kampioenen in het zonnetje
Nieuwe brandweercommandant land van cuijk
Cuijk, 4 maart 2008 - De burgemeesters van Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis hebben de vijf colleges van B&W in het Land van Cuijk gevraagd de heer Ton van der Vossen per 17 maart 2008 te benoemen tot Commandant van de Districtelijke Brandweerorganisatie van het Land van Cuijk. Vooruitlopend op de definitieve vorming van het Brandweerdistrict Land van Cuijk, is de benoeming in eerste instantie op interim-basis.
De heer Van der Vossen is 57 jaar, geboren in Maastricht en woonachtig in Vught. Na afronding van de H.T.S. Werktuigbouwkunde in 1976, is hij op verschillende manieren werkzaam geweest binnen het brandweerwezen. Tussen 1976 en 1983 werkte hij als Officier Regionale Brandweer voor het Streekgewest Westelijke Mijnstreek in Geleen. Daar was hij onder andere belast met ‘preventie’ en ‘verbindingen’. Daarna was de heer Van der Vossen ruim 20 jaar Commandant van de gemeentelijke brandweer in Vught. Sinds 2005 werkt hij als sectorhoofd Operationele Voorbereiding bij de Brandweer Brabant-Noord. Hier was hij onder andere hoofd van het Regionaal Opleidingsinstituut en Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen. Naast de eerder genoemde H.T.S.-studie heeft de heer Van der Vossen in 2003 onder andere ook de opleiding ‘Master Crisis and Disaster Management’ succesvol afgerond. Buiten deze werkzaamheden is de heer Van der Vossen sinds 2006 ook raadslid in de gemeente Vught.

Scholieren planten vlinderstruiken
Met als thema Boom zoekt Kind en met medewerking van boomverzorging Henry Kuppen uit Mill planten de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen een vlinderstruik bij hun school in het kader van de Boomfeestdag.
Verder krijgen de kinderen op ludieke wijze voorlichting over bomen van Henry Kuppen en een “Care for treesarmbandje” ter herinnering aan deze dag. Elke school ontvangt verder lesmateriaal en een verrekijker om de vlinders, die op de vlinderstruiken af zullen komen, ook van een afstand te kunnen bekijken.
De bomen worden geplant in de periode van 17 maart tot en met 21 maart

Wet geluidshinder
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat zij bij besluit van 18 februari 2008, kenmerk LMV 2008006479, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de Karstraat en de Schoolstraat te Mill, gemeente Mill en Sint Hubert vanwege de Karstraat en de Schoolstraat mogen ondervinden.
Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de Karstraat en de Schoolstraat binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.
Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 14 maart 2008 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
- het gemeentehuis van de gemeente Mill te Mill en Sint Hubert bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Kerkstraat 1, Mill, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis;
- het Bureau Sanering Verkeerslawaai (De Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487450)
Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB WOERDEN
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Inzamelronde KCA
De inzamelplaatsen en -tijden vindt u in onderstaand overzicht. U kunt KCA ook aanbieden bij de milieustraat in Haps, openingstijden: vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Vanaf 1 januari 2008 kunt u, elke derde zaterdag van de maand, gratis uw KCA naar mini-milieustraat (Langenboomseweg 41) brengen. De mini-milieustraat is iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 uur.
Bij de chemokar kunt u naast het KCA de volgende afvalstromen gratis aanbieden:
• kleine elektrische apparaten die in een boodschappentas passen. Bijvoorbeeld: elektrische tandenborstel, boormachine, wekkerradio etc. De apparaten moeten schoon zijn en vrij van batterijen.
• gebruikt frituurvet (vast of vloeibaar) en plantaardige olie. Biedt deze aan in een gesloten verpakking.
Buiten bebouwde kom?
Woont u buiten de bebouwde kom en wilt u KCA aanbieden? Neem dan contact op met de afvalinfolijn van het RMB, telefoonnummer 0485-338352. Vermeld ook om hoeveel en welke soorten KCA het gaat. De ophaaldagen in het buitengebied zijn:
• Woensdag 24 september 2008 (aanmelden vóór 17 september 2008)
Spelregels bij aanbieden
• KCA altijd zelf overhandigen bij de medewerkers van de chemokar. Laat KCA nooit onbeheerd achter bij de standplaats!
• Biedt KCA aan in de milieubox. Uitzondering daarop zijn Tl-buizen (max. 10 stuks) en olie (max. 5 liter). Deze moeten worden aangeboden in de originele verpakking..
• Voorzie alle KCA-produkten van een deugdelijke en lekvrije verpakking.
• Voor het aanbieden van klein chemisch afval geldt een verbod op brandgevaarlijke handelingen (o.a. rookverbod).
Standplaatsen
Lange Schoolstraat in Sint Hubert
woensdag 19 maart 2008 11.45 - 12.15 uur
St. Josephplein in Wilbertoord
woensdag 19 maart 2008 13.00 - 13.30 uur
Plein Dennendijk in Langenboom
woensdag 19 maart 2008 13.45 - 14.15 uur
Kampweg/Leeuwerikstraat in Mill
woensdag 19 maart 2008 14.25 - 14:55 uur
Bastaardstraat/Koperwiekplein in Mill
woensdag 19 maart 2008 15:00 - 15:30 uur
Kerkstraat in Mill
woensdag 19 maart 2008 15:35 - 16:05 uur
Molenstraat/Irenestraat in Mill
woensdag 19 maart 2008 16:10 - 16:40 uur

Gemeente zet Nederlandse en Europeese kampioenen in het zonnetje
In 2007 hebben een viertal inwoners van onze gemeente een zeer bijzondere sportprestatie geleverd. Een bijzondere prestatie waar het gemeentebestuur speciale aandacht aan wil besteden door huldiging van de kampioenen
• Tim Bongers (Nederlands en Europees kampioen Quadrijden),
• Erik van de Schans (Nederlands kampioen marathon en Nederlands kampioen cross country (mountainbike)),
• Dion van Heeswijk (Nederlands kampioen ponyrijden) en
• Riky Sommers (Nederlands kampioen Dynamic tennis)
Op donderdag 20 maart worden de kampioenen om 18.30 uur gehuldigd door het gemeentebestuur en de gemeenteraad in de hal van het gemeentehuis.

GGD Hart voor Brabant start met Elektronisch Kind Dossier
De GGD Hart voor Brabant start na een goede voorbereiding in maart 2008 met de invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD). Afgelopen week zijn de eerste kinderen uit Waalwijk en Boxmeer digitaal aangemaakt. Komende week gebeurt dat in Den Bosch en Uden. Op 1 januari 2009 worden álle nieuw onderzochte kinderen digitaal aangemaakt.
‘Risicokinderen’ sneller in beeld
In het EKD worden onderzoeksgegevens niet langer in dossiers geschreven, maar in een elektronisch databestand ingevoerd, opgeslagen en uitgewisseld. Het EKD systeem geeft medewerkers van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD, waaronder artsen, verpleegkundigen en logopedisten, de mogelijkheid kinderen beter te volgen, problemen eerder te signaleren en de zorg beter op elkaar af te stemmen. Zo kunnen ze ‘risicokinderen’ sneller in beeld brengen.
Uitwisselen gegevens
Het werken met één systeem maakt het mogelijk om snel gegevens uit te wisselen tussen de verschillende instellingen die zich met jeugd bezighouden. Het EKD is een medisch dossier met gegevens van een kind op zowel sociaal, psychisch als lichamelijk gebied. Artsen en verpleegkundigen van de jeugdgezondheidszorg houden het EKD bij. Verschillende instanties die zich met jeugd bezighouden, kunnen signalen aan het dossier toevoegen. Hierdoor ontstaat een goed totaalbeeld van een kind. Artsen en verpleegkundigen kunnen problemen eerder signaleren en zonodig ingrijpen, uiteraard altijd in overleg met ouders of verzorgers.

F-16 demonstratieteam traint nieuwe show
Kapitein-vlieger Ralph Aarts, vlieger van het F-16 demonstratieteam van de Koninklijke Luchtmacht, voert in week 12 van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 maart 2008 trainingsvluchten uit boven vliegbasis Volkel. Voor het seizoen van 2008 is een vernieuwde show opgezet. Afhankelijk van het weer en het vliegprogramma vliegt Aarts de demo dagelijks twee keer. In principe wordt in de loop van de ochtend en halverwege de middag gestart en geland. Een trainingsvlucht duurt ongeveer tien minuten.
Om zich hierop zo goed mogelijk voor te bereiden, voert het team voorafgaand aan het seizoen diverse trainingsvluchten uit. Om geluidoverlast te spreiden, vinden oefenshows plaats boven verschillende luchtmachtbases. Vorige week oefende het team vanaf vliegbasis Leeuwarden en deze week vindt de training vanaf vliegbasis Woensdrecht plaats.
De F-16 Solo Display maakt onderdeel uit van de publieke presentatie van Defensie en wordt ingezet bij onder andere wervingsactiviteiten voor vliegers bij de luchtmacht. Uiteraard geeft het F-16 Solo Display Team acte de présence tijdens de Open Dagen van de Koninklijke Luchtmacht, die dit jaar plaatsvinden op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni op vliegbasis Leeuwarden. Meer informatie over het demoteam is te vinden op internet, www.luchtmacht.nl/volkel.

10.03.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1257 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen