weekfoto
Gemeenteberichten 03-03-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Jeugdgemeenteraad

- Dag van de mantelzorger

- Landelijke opschoondag

- Vergaderingen

Jeugdgemeenteraad
Op 11 maart 2008 om 16.00 uur vergadert de jeugdgemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
Alle vergaderingen zijn openbaar en u kunt het debat vanaf de publieke tribune volgen of thuis via de Lokale Omroep Mill.
De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:
1. Opening door de voorzitter;
2. Installatie nieuw jeugdgemeenteraadslid;
3. Verkiezing nieuwe assistent web-master;
4. Vragenuurtje;
5. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 11 december 2007;
6. Ingekomen stukken en mededelingen;
7. Voorstel ontwerpen van folder voor verkiezingen;
8. Voorstel ter beschikking stellen van een boom op boomplantdag namens de jeugdgemeenteraad;
9. Voorstel boompjes trekken op de Molenheide;
10. Voorstel bezoek Tweede Kamer 9 april 2008;
11. Voortgang overige plannen (naambordje dierenverblijf, stenen tafeltennistafels);
12. Sluiting.

Dag van de mantelzorg
Een verwendag voor alle mantelzorgers
Op woensdag 19 maart 2008 wordt de Dag van de Mantelzorg gehouden van 10.30-16.30 uur in het Provinciehuis.
Bent u een mantelzorger?
Iedereen die langdurig zorgt voor een gehandicapte of chronisch zieke partner, ouder, kind of naaste is mantelzorger. Mantelzorgers zijn zich vaak niet bewust van het feit dat ze mantelzorger zijn, want ‘dat doe je toch gewoon’. Toch is mantelzorg vaak een zware taak. Mantelzorgers zijn onmisbaar, en dat mag best eens wat meer aandacht krijgen. Om die reden organiseert de BRIZ (Brabantse Raad voor de Informele Zorg) samen met de Provincie Noord-Brabant op 19 maart in het Provinciehuis een speciale dag voor mantelzorgers. Op die dag is allerlei informatie voor mantelzorgers beschikbaar, zijn er diverse ontspannende en informatieve workshops, en is er de gelegenheid om je als mantelzorger eens lekker te laten verwennen. Bijvoorbeeld met een massage, een lekker hapje, drankje en nog veel meer.
Programma
10.30 – 11.00 uur Inloop met koffie / thee en lekkers
11.00 – 12.00 uur Welkom door Gedeputeerde B. van Haaften
12.00 – 13.15 uur Lunch en Informatiemarkt
13.15 – 14.30 uur Eerste ronde Workshops
14.30 – 14.45 uur Pauze met koffie/thee
14.45 – 16.00 uur Tweede ronde Workshops
16.00 -16.30 uur Afsluiting door statenlid Lien Lavrijssen met hapje en drankje
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingformulier verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis, via www.brabant.nl/mantelzorg of via 013-5441440

Veel mensen ergeren zich aan rommel. U ook?
Landelijke opschoondag 15 maart
Zwerfafval is afval dat is weggegooid op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn: op straat, in de berm of in de natuur. Daarbij komt dat het opruimen van al die rotzooi erg veel geld kost. Ieder jaar wordt er totaal in Nederland 100.000 ton aan blikjes, vuilniszakken, verpakkingsmateriaal en dergelijke zomaar weggegooid.
Zaterdag 15 maart
Om zwerfafval eens extra onder de aandacht te brengen organiseert Stichting Nederland Schoon op 15 maart a.s. weer een landelijke schoonmaakdag. Die dag staat in het teken van zwerfafval. Het is de bedoeling om die dag ook onze gemeente zoveel mogelijk zwerfvuilvrij te maken. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen. Daar hebben we uw hulp bij nodig!
Naar aanleiding van de eerdere oproep om deel te nemen hebben diverse verenigingen en particulieren gereageerd.
Verenigingen die hun medewerking reeds hebben toegezegd in onze gemeente zijn: Dorpsraad Langenboom, Stichting Dorpsbelangen St. Hubert, Vereniging Wilbertoord, BV Molenheide, BV De Meeren, BV Wanroijseweg, BV Aldendriel, BV de Boskanters en Natuurmonumenten.
Handen uit de mouwen?
Wilt u, als (buurt)vereniging, ondernemer of particulier die dag ook de handen uit de mouwen steken? Geef u dan zo snel mogelijk op. Dit kan via telefoonnummer (0485) 460370 of via emailadres anja.dreesen@gemeente-mill.nl.
Op deze dag zal in onze gemeente het startschot gegeven worden door wethouder van Genugten om 9.15 uur in de hal van het gemeentehuis. Voor materialen wordt gezorgd evenals voor afvoer van het verzamelde afval. Voor alle deelnemers staat na afloop van de actie een versnapering en een presentje klaar. Voor de deelnemende verenigingen is er een extra attentie.

Vergaderingen
Op donderdag 20 maart 2008 om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad in een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Mill. Het vragenuurtje voor de raad begint om 19.30 uur.
Spreekrecht
Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op deze agenda staan.
Agenda:
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Voorstel tot benoeming van de heer P.N.M. Cornelissen tot lid van de raadscommissie Grondgebiedzaken.
6. Kadernota Productbegroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant-Noordoost (de Taxihopper)
7. Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant IBN Kadernota 2009
8. Brabants Historisch Informatie Centrum Kadernota 2009
9. Veiligheidsregio Brabant-Noord Beleidskader 2009
10. GGD kadernota 2009
11. Regionaal Milieu Bedrijf kadernota 2009
12. Welstandszorg Noord-Brabant Kadernota 2009
13. Sluiting
De voorzitter, mr. J.Th.C.M. Verheijen

Instellen gesloten verklaring voor vrachtverkeer gedeelte Hertsweg
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mill en St.Hubert maken bekend dat zij voornemens zijn een verkeersbesluit te nemen voor het instellen van een gesloten verklaring voor vrachtverkeer voor een gedeelte van de Hertsweg.
Uit het oogpunt van het terugdringen van geluidsoverlast aan de Antillenweg is het gewenst om een gesloten verklaring voor vrachtverkeer in te stellen voor een gedeelte van de Hertsweg tussen de Berentseweg en de Antillenweg. Tevens is het gewenst, om ter plaatse van dit gedeelte van de Hertsweg een verkeersluis aan te brengen. Hierdoor wordt het onmogelijk voor vrachtverkeer om de Antillenweg te gebruiken als ontsluiting richting Vorleweg en Bosweg en wordt ook de geluidsoverlast aan de Antillenweg geminimaliseerd.
Belanghebbende worden gedurende vier weken na dagtekening van deze bekendmaking in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen en bedenkingen kenbaar te maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jos Ceelen, 0485-460331. De bij het verzoek behorende situatietekening ligt op werkdagen van 09.00 uur tot 12.15 uur op de afdeling Ruimtelijk Beheer ter inzage.03.03.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 945 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.648 seconden geladen