weekfoto
Gemeenteberichten 11-02-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- De WMO theatershow

- Uitgifte bouwgrond Wanroijseweg

- Belastingverordeningen ter inzage

Wmo theaterschow op 8 maart 2008 voor inwoners van het land van Cuijk met een functiebeperking.
Het Platform Gehandicapten Sint Anthonis organiseert een THEATERSHOW over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor inwoners van het Land van Cuijk met een functiebeperking.
Dit gebeurt in samenwerking met de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis en met sponsoring van de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen.
Op een muzikaal interactieve manier, met cabaret op maat, wordt de WMO duidelijk gemaakt voor mensen met een functiebeperking (vanaf 16 jaar) en hun begeleiders.
Het cabaret wordt verzorgd door de Nachtzusters, Jet van Boxtel en Ottollien Boeschoten, bekend van radio en televisie.
Verder wordt de avond muzikaal opgeluisterd door Hans Coolen en Bert Louissen .
De THEATERSHOW vindt plaats op 8 maart 2008 in het Wapen van Wanroy, Kwikstraat 6 in Wanroy.
De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 21.30 uur. Daarna begint een AFTERPARTY die tot 23.00 uur duurt. De zaal is om 18.30 uur open.
Komt u ook ?
Opgeven kan tot 1 maart a.s. bij:
Mevrouw C. Schilderink Scheperstraat 14, 5445 AV Landhorst, tel: 06-23404489
Mevrouw J. Swaans Dkn. Kerssemakersstraat 9, 5845 CV, Sint Anthonis,
tel: 0485-382673, mail: j.w.p.swaans@home.nl
Let op ! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voorkom daarom teleurstelling en meldt u op tijd aan.

Uitgifte bouwgrond
De gemeente gaat drie kavels uitgeven aan de Wanroijseweg
Voor de bouw van vrijstaande woningen worden drie kavels uitgegeven aan de Wanroijseweg te Mill (tegenover de begraafplaats). De grondprijs voor deze kavels bedraagt € 250,00 per m², exclusief BTW.
Om voor deze kavels in aanmerking te komen, dient u bij de gemeente ingeschreven te staan voor de kern Mill. Hierbij zullen de navolgende procedure worden gevolgd:
• Gedurende de periode 11 februari 2008 tot en met 12 maart 2008, kan tijdens openingstijden een antwoordformulier, inclusief nadere informatie, worden opgehaald bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling;
• Bovengenoemd antwoordformulier dient volledig ingevuld uiterlijk 19 maart 2008 te zijn ontvangen door de gemeente;
• Na afloop van de indieningtermijn wordt middels de toewijzingscriteria zoals vastgelegd in de 'Beleidsregels inzake inschrijving voor en toewijzing van bouwkavels en koopwoningen 2003', bepaald aan wie en in welke volgorde de kavels worden aangeboden;
• De aanbieding van de kavels vindt medio april 2008 plaats. De kavels worden vervolgens gedurende twee weken gereserveerd. Binnen deze termijn dient door de kandidaat-koper schriftelijk te worden bevestigd of tot aankoop van de kavel wordt overgegaan. Indien tijdens deze procedure één of meerdere kandidaat-kopers afvallen dan worden de kavels aangeboden aan de eerstvolgende belangstellende;
• Een eventuele toewijzing mag éénmaal worden geweigerd. Een tweede weigering leidt automatisch tot het vervallen van uw inschrijving;
• Niet iedereen die via een antwoordformulier reageert op de aangeboden kavels in Mill krijgt bericht. Indien u voor 1 augustus 2008 niets heeft gehoord, kunt u er vanuit gaan dat u dit jaar niet in aanmerking komt voor een bouwkavel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Kling, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 0485-460324.
Vaststelling belastingverordeningen en tarieven voor het jaar 2008

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van vrijdag 15 februari 2008 gedurende 14 dagen bij de afdeling financiën voor een ieder ter inzage zijn gelegd de door de raad bij besluit van 31 januari 2008 vastgestelde belastingverordeningen. Deze verordeningen zijn eveneens, tegen betaling, verkrijgbaar.
In de vastgestelde verordeningen zijn de tarieven voor 2008 vastgesteld.
De raad heeft de volgende verordeningen voor 2008 vastgesteld:
• Onroerende Zaak Belasting
• Legesheffing (correctie aanvulling nieuwe tarievenlijst)
De tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting tarieven zijn als volgt vastgesteld:
Woningen
€ 2,29 eigenaren belasting
Zoals u misschien weet wordt er geen gebruikersbelasting OZB opgelegd aan gebruikers van woningen.
Niet-woningen
€ 3,34 gebruikersbelasting
€ 4,18 eigenarenbelasting
Legestabel
Bij Hoofdstuk 9.2.4 Reisdocumenten: is het tarief met 1,52% verhoogd aanpassing, de verhoging was niet meegenomen).11.02.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1136 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen