weekfoto
Gemeenteberichten 23-01-2008


In de gemeenteberichten van deze week o.a. aandacht voor:

- Zwerfafval

- WMO krant

- Raadsvergadering

- Expositie

- Sluiting gemeentehuis
Land van Cuijk en Boekel in actie tegen zwerfafval! Doet u mee?
Zwerfvuil langs de weg of in de sloot, iedereen kent het wel. Natuurlijk zien we dit met z’n allen liever niet, daarbij kost het veel geld om al die rommel op te ruimen.
Zaterdag 15 maart
Dit jaar organiseren we voor de tweede keer in Het Land van Cuijk en Boekel de Landelijke Opschoondag. Deze dag staat in het teken van zwerfafval. Het is de bedoeling om die dag onze gemeente zoveel mogelijk zwerfvuilvrij te maken. Natuurlijk kunnen we dit niet alleen. Daar hebben we uw voor hulp nodig!
Handen uit de mouwen?
Wilt u, als (buurt)vereniging, ondernemer of particulier op 15 maart 2008 ook de handen uit de mouwen steken? Geeft u dan op vóór 1 maart a.s.. Dat kan via telefoonnummer 0485-338370 of via emailadres lrongen@rmb.nl. U ontvangt dan een aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier ook downloaden op www.rmb.nl, onder het kopje afvalinzameling.
Nieuwsgierig geworden? Kijk ook eens op www.nederlandschoon.nl.

Raadsvergadering
Op 31 januari 2008 vergadert de gemeenteraad in een openbare vergadering om 20.00 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Het vragenuurtje voor de raad begint om 19.30 uur. .
Spreekrecht
Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
Agenda:
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststelling verslag vergaderingen van 13 en 19 december 2007 en bespreking nav
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2007 van de gemeente Mill en St. Hubert
7. Vaststelling van de nota 'Samen werken aan gezondheid in Mill en St. Hubert 2008-2011"
8. Advies aan het Commissariaat voor de Media over toewijzing van zendtijd voor de Stichting Lokale Omroep Mill
9. Voorstel te besluiten tot het verhogen van de kavelprijs voor woningbouw in de vrije sector in Mill-zuid
10. Vraag tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen bij het voorgenomen besluit tot verkoop van grond aan G. van Krijl, Dennendijk 5 te Langenboom
11. Vraag tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen bij het voorgenomen besluit tot verkoop van grond aan de familie De Vries, Genieweg 5 te Mill
12. Duits Lijntje
13. Opheffen Gemeenschappelijk Regeling HNG
14. Ontslag verlenen aan griffier
15. Vaststelling tarief OZB 2008 en aanpassing Leges 2008
16. Sluiting

WMO-KRANT ‘ZORG IN DE REGIO’ HUIS-AAN-HUIS VERSPREID
Dinsdag 22 januari is de Wmo-krant ‘Zorg in de regio’ verspreid onder alle inwoners van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. In deze krant kunt u alles lezen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die vorig jaar is ingevoerd. Het eerste exemplaar van de krant werd afgelopen vrijdag – vers van de pers – door wethouder Gerard Everink van Boxmeer aangeboden aan een inwoner uit het Land van Cuijk.
Wat is de Wmo? Hoe kan ik ermee te maken krijgen? Wat is er geregeld voor mantelzorgers en vrijwilligers? Hoe zit het met hulp bij het huishouden? Wat wordt bedoeld met ‘leefbaarheid’?
Op deze en vele andere vragen vindt u antwoord in de Wmo-krant.
Door de krant heen ziet u het motto ‘Samen zorgen voor elkaar’ terug. Dit slaat enerzijds op de gezamenlijke inspanning van de vijf gemeenten om de Wmo zo goed mogelijk voor u in te voeren. En anderzijds op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, vrijwilligers, gemeenten en andere organisaties om voor elkaar te zorgen.
Opzet van de krant
De Wmo-krant is ontstaan uit een samenwerking tussen de vijf gemeenten en uitgever De Winter Mediamakers, die het concept van ‘Zorg in de regio’heeft ontwikkeld. De krant bestaat uit een redactioneel gedeelte onder redactie van de gemeenten en commerciële pagina’s die zijn verzorgd door aanbieders en organisaties die met de Wmo te maken hebben. De commerciële pagina’s bestaan uit advertenties en advertorials (advertenties in verhaal-vorm). U kunt de commerciële bijdragen herkennen aan de afwijkende vormgeving of aan het woord ‘Advertorial’ dat haaks op de tekst staat. De redactionele pagina’s van de gemeenten zelf staan overwegend op de rechterpagina’s en bevatten allemaal de slogan ‘Samen zorgen voor elkaar’.
Wmo-krant in digitale en gesproken vorm
Heeft u geen Wmo-krant ontvangen? In elk gemeentehuis ligt een aantal extra exemplaren. U kunt de krant ook lezen op de websites van de vijf gemeenten: www.boxmeer.nl www.cuijk.nl www.grave.nl www.gemeente-mill.nl en www.sintanthonis.nl . Via een ‘doorblader-functie’ kunt u online door de digitale pagina’s bladeren. Voor inwoners die de tekst van de krant graag voorgelezen willen hebben, is er de mogelijkheid om de gemeentelijke teksten te beluisteren op de bovengenoemde websites van de gemeenten Boxmeer en Cuijk. Via de ‘Lees Voor-functies’ op deze twee websites krijgt u een gesproken versie van de teksten te horen.
De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis hopen u met de Wmo-krant ‘Zorg in de regio’ op een prettige manier te kunnen informeren over de Wmo. Uw reactie, opmerkingen of vragen zijn uiteraard welkom. U kunt hiervoor terecht bij uw eigen gemeente.

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Het bevolkingsonderzoek borstkanker in de gemeente Mill en Sint Hubert loopt tot eind februari 2008. De verplaatsbare onderzoekseenheid komt te staan:
Parkeerterrein achter het gemeentehuis
Alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, geboortejaren 1933 t/m 1958, uit Mill en Sint Hubert krijgen een uitnodiging voor het onderzoek. Het gaat om de postcodes 5451, 5453, 5454 en 5455. Ook de vrouwen uit Landhorst en Wanroy van de gemeente Sint Anthonis worden op deze standplaats uitgenodigd. Het gaat om de postcodes 5445 en 5446.
Het informatiepunt bevolkingsonderzoek borstkanker is iedere dag van 9.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar onder telefoonnummer 073 – 640 46 60.
www.bobz.nl www.bevolkingsonderzoekborstkanker.nl www.borstfoto.nl www.ggdhvb.nl.

Carnaval in het gemeentehuis
Van dinsdag 22 januari tot vrijdag 21 maart kunt u in de hal en op de 1e verdieping van het gemeentehuis een expositie bezichtigen van cursisten van Elsbeth Vermeer.
Het thema voor deze 10e expositie is “Carnaval” en bestaat uit ongeveer 40 werken, die u kunt bezichtigen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, dagelijks van 09.00 tot 12.15 uur en op maandagavond van 16.00- 18.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling voorlichting tel. 0485-460349.

Sluiting gemeentehuis tijdens Carnaval
Maandag en dinsdag tijdens de Carnaval is het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten.
Uitsluitend voor het aangeven van geboorten en overlijden is afdeling Burgerzaken op maandag 4 en dinsdag 5 februari geopend van 09.00 tot 10.00 uur
Op woensdag 6 februari zijn wij weer vanaf 09.00 uur bereikbaar.
Gezellige Carnavalsdagen!!!!!

23.01.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1263 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.064 seconden geladen