weekfoto
Gemeenteberichten 14-01-2008


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.

- Vergaderingen

- Sluiting gemeentehuis

- Nieuwe GFT en huisvuilinzamelaar

- Kledinginzameling

- WMO
Vergaderingen in het gemeentehuis
Op donderdag 17 januari 2008 vergadert de commissie Grondgebiedzaken om 20.00 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
Agenda:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Vaststelling verslag 29 november 2007 en naar aanleiding van
5. Voorstel van het college ter kennisname en bespreking in de commissie
De notitie met de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma ""Duits lijntje''
6. Voorstellen van het college voor behandeling in de raad
Raadsagendapunt 9: Voorstel te besluiten tot het verhogen van de kavelprijs voor woningbouw in de vrije sector in Mill-zuid
Raadsagendapunt 10: Vraag tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen bij het voorgenomen besluit tot verkoop van grond aan G. van Krijl, Dennendijk 5 te Langenboom
Raadsagendapunt 11: Vraag tot het uitbrengen van wensen en/of bedenkingen bij het voorgenomen besluit tot verkoop van grond aan de familie De Vries, Genieweg 5 te Mill
7. Sluiting
de voorzitter van de commissie, J.A.R. Kelleter

Nieuwe inzamelaars, nieuwe tijden?
Misschien heeft u het al gemerkt, vanaf 1 januari 2008 rijdt in Het Land van Cuijk en Boekel een andere inzamelaar voor het ophalen van uw tariefzak en groencontainer. Behalve dat een en ander er dus wat anders uitziet, verandert er voor u verder bijna niets.
Tijdstip
De dag waarop uw afval wordt opgehaald blijft gewoon hetzelfde. Wat wel kan veranderen is het tijdstip waarop uw tariefzak wordt opgehaald of uw groenbak wordt geleegd. Dat komt doordat de nieuwe inzamelaar (DAR) andere inzamelroutes heeft. Uw afval kan tussen 07.00 en 16.30 uur opgehaald worden. Zet uw afval daarom om 07.00 aan straat.
Meer informatie?
Heeft u nog vragen over de inzameling van huishoudelijk afval? Kijk dan in de Afvalwijzer 2008, op www.rmb.nl (onder het kopje afvalinzameling) of bel de afvalinfolijn: 0485-338352.

Kledinginzameling loopt goed
Afgedankt textiel kan in 1 van de zes textielcontainers in de gemeente worden gedeponeerd of worden meegegeven aan de kledinginzameling georganiseerd door de Millse Missievrienden en Missiecentrum Langenboom.
De landelijke doelstelling van textielinzameling is gemiddeld 5 kg per inwoner. In de gemeente Mill en St. Hubert zitten we de laatste jaren op ruim 7 kg per inwoner. Een prima resultaat en hiermee behoren we tot de top van Nederland.
De ingezamelde kleding, schoenen en overig huishoudtextiel wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Nog draagbare kleding wordt verkocht in tweedehands kledingwinkels en geëxporteerd naar bijvoorbeeld Afrika en Oost Europa en lompen worden verwerkt tot poetslap. Afgedankt textiel wordt zo weer nuttig ingezet en hiermee wordt ook nog eens bespaard op natuurlijke grondstoffen.
De opbrengst van het textiel komt geheel ten goede aan projecten van pater Konings (Millse Missievrienden) en van pater van Kessel (Missiecentrum Langenboom).
Welles-Nietes
Wat mag er wel en niet in de kledingcontainer? Hieronder een opsomming:
WEL
Onder en bovenkleding (T-shirts, truien, hemden, broeken, rokken, jurken, sokken, kousen etc.)
Schoenen, laarzen, gympen en sandalen (per paar gebonden!)
Handdoeken, theedoeken, washandjes
Dekbedhoezen, lakens en dekens
Gordijnen en vitrage
Jassen, jacks en riemen
Dassen, hoeden en petten
Pluche knuffels
NIET
Vloerbedekking, tapijt
Matrassen, dekbedden, kussens
Verontreinigde kleding en textiel (bijvoorbeeld met verfresten)
Natte kleding
Textiele landbouw producten (afdektextiel, jute zakken)
Kleding niet afkomstig van huishoudens
Knipselresten en vulmateriaal
Zorg ervoor dat de kleding schoon is, bindt schoenen per paar aan elkaar en biedt alles aan in een gesloten zak. Let er op dat de (vuilnis)zakken niet te vol zitten, want dan passen ze niet meer in de inwerpopening. Dit scheelt de inzamelaar een hoop werk en veel onnodige kosten.

Sluiting gemeentehuis tijdens Carnaval
Maandag en dinsdag tijdens de Carnaval is het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten.
Uitsluitend voor het aangeven van geboorten en overlijden is afdeling Burgerzaken op maandag 4 en dinsdag 5 februari geopend van 09.00 tot 10.00 uur
Op woensdag 7 maart zijn wij weer vanaf 09.00 uur bereikbaar.
Gezellige Carnavalsdagen!!!!!

Inspraak sneltoetscriteria welstand
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor inspraak ter inzage ligt een ontwerp van de nieuwe ‘sneltoetscriteria welstand’.
De reden hiervan is dat de gemeente in het vervolg meer bouwplannen met behulp van de ‘sneltoetscriteria welstand’ zelfstandig en sneller wil afhandelen. Het zijn welstandscriteria die gemaakt zijn voor een aantal standaardbouwwerken. De gemeente zal de bouwplannen hieraan toetsen of ze voldoen aan redelijke eisen van welstand. Is dat niet het geval, dan legt de gemeente deze bouwplannen alsnog voor advies voor aan de welstandscommissie. Het plan is dat deze ‘sneltoetscriteria welstand’ de huidige ‘sneltoetscriteria welstand’ uit 2004 gaat vervangen.
Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening wordt bij de voorbereiding van dit nieuwe gemeentelijke beleid de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Dit houdt in dat het ontwerp van de nieuwe ‘sneltoetscriteria welstand’ met ingang van vrijdag 18 januari 2008 gedurende zes weken tot en met donderdag 28 februari 2008 ter inzage ligt in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.15 uur en maandagavond van 17.00 tot 18.30 uur. (Met uitzondering van 4 en 5 februari 2008. Het gemeentehuis is tijdens carnaval gesloten.)
Gedurende deze zes weken kunnen belanghebbenden hierop reageren. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Mill en St. Hubert, postbus 39, 5450 AA Mill. Voor mondelinge reacties dient een afspraak te worden gemaakt met Frans Verstegen van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling (0485) 460322. Deze reacties zal de raad betrekken bij de besluitvorming over deze ‘sneltoetscriteria welstand’.

Financieel Besluit en Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Burgmeester en wethouders maken bekend dat zij op 18 december 2007 het
Financieel Besluit Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning alsmede de Beleidsregels Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben vastgesteld.
Zowel het Financieel Besluit als de Beleidsregels zijn een nadere uitwerking van de in september 2007 door de Gemeenteraad vastgestelde Verordening Voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Mill en St. Hubert.
De desbetreffende collegebesluiten liggen vanaf 15 januari 2008 gedurende een periode van 4 weken ter inzage bij het loket van de afdeling Inwoners. Dit loket is op iedere werkdag geopend van 9:00 uur tot 12:15 uur14.01.2008
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1292 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.086 seconden geladen