weekfoto
Gemeenteberichten van 04-12-2007


In de gemeenteberichten aandacht voor o.a.:

- Informatieavond Centrumplan

- Vuurwerk, lik op stuk aanpak

- Gratis beschermhoesje

- Vergaderingen

Informatieavonden Centrumplan
Op woensdag 12 december a.s. organiseert de gemeente in samenwerking met Woonmaatschappij Maasland en Rialto Vastgoedontwikkeling een informatieavond in de hal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst zal een toelichting worden gegeven op het Concept Ontwikkelingsplan. Na afloop van deze presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en kan men reacties geven.
Ondernemersavond
Op maandag 17 december organiseren de samenwerkende partijen een speciale informatieavond voor de ondernemers in het centrum van Mill
De avond begint om 20.00 uur in de hal van het gemeentehuis.
Nieuwsbrief Centrumplan Mill
Bij de Koerier van deze week ontvangt u de Nieuwsbrief Centrumplan Mill
De Nieuwsbrief wordt huis aan huis bezorgd in Mill en is te downlowden via www.gemeente-mill.nl

Lik-op-stuk aanpak vuurwerk vanaf 1 december
Op 1 december is de lik-op-stuk aanpak van jeugdige overtreders van de vuurwerkregels van start gegaan. De aanpak is een onderdeel van de jaarlijkse Vuurwerkcampagne van Halt en de Politie. De campagne bestaat uit een preventief en een repressief deel. Vanaf 1 december geldt een verscherpte aanpak vanuit de Politie gevolgd door een verkorte procedure bij Halt. Om echter een Halt-straf en ongelukken met vuurwerk te voorkomen krijgen kinderen van 10 tot 15 jaar bij aanvang van de campagne eerst het voorlichtingsmateriaal van Halt uitgereikt.
Voorkomen beter dan genezen
Het voorlichtingsmateriaal: 'Gepakt!' voor het basisonderwijs en 'Durf jij nee te zeggen?' voor het voortgezet onderwijs, geeft informatie over veiligheid en regels met betrekking tot vuurwerk en de consequenties als je die regels overtreedt. Kijk voor meer informatie op www.halt.nl onder het kopje 'vuurwerk'.
Halt geeft op een aantal scholen ook gastlessen. De scholen die zij niet bezoeken krijgen instructiemateriaal om zelf een vuurwerkles te verzorgen.
Vuurwerkregels
Vuurwerk kopen mag:
• als je 16 jaar of ouder bent;
• op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december;
• bij erkende winkels in Nederland (al het vuurwerk dat je ergens anders koopt is illegaal).
Vuurwerk afsteken mag:
• all้้n op 31 december vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 02.00 uur 's nachts;
• vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden.
Wees voorzichtig en veroorzaak geen overlast voor mensen en dieren.
Te vroeg geknald melden bij Halt
Jongeren die ondanks de voorlichting de vuurwerkregels overtreden krijgen van de politie een Rode Kaart en moeten zich de eerstvolgende werkdag bij Halt melden. Afhankelijk van leeftijd en de ernst van de overtreding krijgen zij bij Halt een leerprogramma en/of een werkstraf (1,5 tot 13 uur) opgelegd.
Schoonmaakactie
Jongeren die in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw worden aangehouden gaan vanaf woensdag 2 januari aan de slag in hun woonplaats om vuurwerkafval op te ruimen. Als de werkstraf naar behoren is uitgevoerd is de overtreding goedgemaakt en de zaak afgedaan.

Gratis beschermhoesje voor uw Identiteitskaart en rijbewijs
Bij het afhalen van uw Identiteitskaart of rijbewijs (handzaam bankpasformaat) krijgt u voortaan een plastic beschermhoesje ter bescherming van uw document.
U kunt dit beschermhoesje elke werkdag tussen 9.00 en 12.15 uur en op maandag tussen 16.00 en 18.30 uur komen afhalen bij de afdeling Inwoners.

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op donderdag 13 december vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur (vragenuurtje) aanvang raadsvergadering 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Spreekrecht:
Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststelling verslag vergadering van 8 november 2007 en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Toekenning van voorzieningen onderwijshuisvesting t.b.v. 1e inrichting 10e groep basisschool De Kameleon en aanvullende vergoeding huisvesting 9e groep basisschool De Schare
7. Voorstel tot aanpassing van de belastingtarieven voor het belastingjaar 2008
8. Voorstel tot ongegrondverklaring van een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een vergoeding van planschade ex artikel 49 WRO.
9. Voorstel tot het vaststellen van het ontwikkelingsplan Graspeel, het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het LOG Graspeel, het vaststellen van de gebiedsvisie en geurverordening voor de gehele gemeente, het vaststellen van de overeenkomst verplaatsingentraject LOG Graspeel, en het garant staan voor het eigen aandeel in de grondexploitatie- en verplaatsingskosten.
10. Voorstel tot vaststelling van de 18e begrotingswijziging 2007
11. Sluiting

Jeugdgemeenteraad
Op dinsdag 11 december 2007 om 16.00 uur vergadert de jeugdgemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
Alle vergaderingen zijn openbaar en u kunt het debat vanaf de publieke tribune volgen of thuis via de Lokale Omroep Mill.
De agenda voor deze vergadering is als volgt samengesteld:
1. opening door de voorzitter;
2. "vragenuurtje"
3. vaststellen van de notulen van de vergadering van 25 september 2007
4. ingekomen stukken en mededelingen;
5. voorstel plaatsen naambordje dierenverblijf nabij zorgcentrum Aldenhorst;
6. voorstel plaatsen stenen tafeltennistafels in alle kernen;
7. voortgang overige plannen;
8. voorstel college;
9. sluiting.

Vergadering / bijeenkomsten in het gemeentehuis
- woensdag 12 december 20.00 uur: informatieavond Centrumplan
- donderdag 13 december 19.30 uur: raadsvergadering
- maandag 17 december 20.00uur: informatieavond ondernemers centrumplan
- woensdag 19 december 20.00 uur: extra raadsvergadering ivm Centrumplan04.12.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1272 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.082 seconden geladen