weekfoto
Gemeenteberichten van 19-11-2007


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.:

- Verkoop landbouwgronden

- Vergadering

- Nieuwe gemeentegids

- Gevonden voorwerpen

- Ontmoetingspunt voor mantelzorgers

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op dinsdag 27 november 2007 vergadert de commissie Samenlevingszaken en Bestuur om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Spreekrecht
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
Agenda:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Vaststelling Verslag 16 oktober 2007 en naar aanleiding van
5. Voorstellen van het college voor behandeling in de raad
Raadsvoorstel 6 : Toekenning van voorzieningen onderwijshuisvesting t.b.v. 1e inrichting 10e groep basisschool De Kameleon en aanvullende vergoeding huisvesting 9e groep basisschool De Schare
Raadsvoorstel 7: Legesverordeningen 2008
6 Sluiting

Expositie in het gemeentehuis
“Meest waardevol” van Tien van Tienen
Tot 11 januari 2008 kunt u in de hal en op de 1e verdieping van het gemeentehuis een expositie bezichtigen van werken van Tien van Tienen uit Mill.
Tien is 25 jaar geleden begonnen schilderen en heeft zich sinds een aantal jaren toegelegd op werken met krijt.
De overzichtstentoonstelling bestaat uit een veertigtalwerken; voornamelijk portretten. Voor deze expositie heeft hij alle opdrachtgevers persoonlijk benaderd met het verzoek de werken voor een periode van 2 maanden beschikbaar te stellen voor deze tentoonstelling
Tien is alle opdrachtgevers dan ook erg dankbaar dat hij de vaak zeer waardevolle werken in bruikleen heeft gekregen.
Om die reden wil hij wil hij deze expositie betitelen als “meest waardevol”.
Openingstijden expositie: ma t/m vrijdag van 09.00 tot 12.15 uur en op maandagavond van 16.00- 18.30 uur muv de kerstdagen en Oud en Nieuwjaarsdag
Namiddag: even aanbellen bij de entree(muv vrijdag)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nellie Hermanussen, tel. 0485-460349 of via nellie.hermanussen@gemeente-mill.nl

Nieuwe gemeentegids
Mocht u geen exemplaar hebben ontvangen dan kunt u de gids afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.
GEEF INFORMATIE DOOR
Bent u als vereniging of instelling nog niet opgenomen in deze gemeentegids of wilt u wijzigingen aanbrengen voor de volgende editie dan kunt u het formulier achter in de gids gebruiken. Uiteraard kunt u wijzigingen ook doorgeven via: voorlichting@gemeente-mill.nl
Wij zorgen er dan voor dat de wijziging alvast wordt opgenomen in de digitale gemeentegids via www.gemeente-mill.nl

Gevonden voorwerpen naar Stichting Actief
Vanaf 1 januari 2008 neemt Stichting Actief de zaken die te maken hebben met verloren en gevonden voorwerpen over van de politie. Tot nu toe waren het innemen, opslaan en afgeven van gevonden voorwerpen politietaken. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben besloten dat deze taken door de politie dienen te worden afgestoten.
Wat gaat er veranderen?
Voor u vrijwel niets, behalve dat u naar een andere locatie moet. Bijna alle zaken die vermiste en gevonden voorwerpen betreffen worden van het politiebureau overgeheveld naar de kringloopwinkels van stichting Actief. Als extra service kunnen in de gemeente Mill en St. Hubert gevonden voorwerpen ook bij de receptie van het gemeentehuis worden afgegeven.
Vanaf 1 januari kunt u aan de nieuwe balie in de Kringloopwinkels:
gevonden voorwerpen afgeven en ophalen
aangifte doen van vermiste voorwerpen
een telefonische melding doen van een vermist voorwerp
een telefonische melding doen van een gevonden voorwerp
telefonisch informeren of een vermist voorwerp is gevonden.
Eén taak blijft echter voorbehouden aan de politie, en dat is het afhandelen van zaken die te maken hebben met vermiste paspoorten, ID-kaarten en rijbewijzen.
Politieloket
Hoogstraat 17 Mill van maandag t/m vrijdag van 09.30-12.30 uur; tel. 0900 - 8844
Hoe en waar?
Elzenstraat 60 in Boxmeer en aan de Molenstraat 43 in Cuijk op maandag van 11.00-17.00, op dinsdag t/m vrijdag van 9.30-17.00 uur en op zaterdag van 10.00-17.00. Ook kunt de afdeling verloren en gevonden voorwerpen bereiken op een nieuw telefoonnummer: 0485-339090.

Uniek ontmoetingspunt voor mantelzorgers
Digitale webkrant biedt uitkomst voor verzorgers én zorgaanbieders
Per 10 oktober 2007 is een nieuw en uniek ontmoetingspunt geopend voor mantelzorgers. Via www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl kunnen de mantelzorgers voortaan met elkaar in contact komen en informatie verkrijgen. Info: dhr. W.A. Klein, 0528-230167

Infoavond Reconstructie Prinsessenbuurt dinsdag 18 december a.s.
De Prinsessenbuurt, bestaande uit: Molenstraat, Dr. Moonstraat, Margrietstraat, Irenestraat, Beatrixstraat, Marijkestraat, Emmastraat en Prins Hendrikstraat, zal in 2009 een grondige opknapbeurt krijgen. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn al begonnen o.a. met meet – en schouwwerkzaamheden.
Op dinsdag 18 december a.s. zal hierover een informatieavond worden gehouden in de hal van het gemeentehuis om 19.30 uur.
Buurtbewoners hebben persoonlijk een uitnodiging per post voor deze avond ontvangen. Overige geïnteresseerden en belangstellenden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Hasperhoven van ruimtelijk beheer 0485-476613 / gerrit.hasperhoven@gemeente-mill.nl

Verkoop landbouwgronden
De gemeente Mill en St. Hubert gaat landbouwgronden particulier verkopen.
De exacte ligging van deze gronden kunt u aan de balie van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
inzien tijdens de gebruikelijke openingstijden komen inzien.
De gronden worden overeenkomstig de geldende (agrarische) bestemming verkocht. Dit betekent dat deze percelen voor agrarisch grondgebruik en agrarische bedrijfsuitoefening, alsmede (extensief) recreatief (mede)gebruik - bijvoorbeeld ten behoeve van het beweiden met pony’s en/of paarden - kunnen worden gebruikt.
Indien u belangstelling heeft voor de aankoop van één of meerdere van de
navolgende percelen landbouwgrond dan kunt u dat schriftelijk uiterlijk op 30 november 2007 vóór 12.00 uur aan het college van burgemeester en wethouders van Mill en St. Hubert, Postbus 39, 5450 AA Mill kenbaar maken:
Verzoeken die ná 30 november 2007 om 12.00 uur zijn ontvangen, zullen niet worden betrokken bij
de verkoopprocedure. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer E. Kersten van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 0485 - 460329.19.11.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1281 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.073 seconden geladen