weekfoto
Gemeenteberichten 29-10-2007


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor:

- Mill is een schaapskudde rijker

- Waterplan Land van Cuijk

- Begroting 2008

- Eenzaamheid

- Peelkanaalzone

- Inbraakpreventie
Aanvang werkzaamheden Peelkanaalzone
Het project Peelkanaalzone gaat in uitvoering. Na een periode van planvorming en procedures wordt vanaf deze week het gebied tussen de Graafseweg en Sport- en recreatiecentrum Fitland opnieuw ingericht.
Met de uitvoering van het project Peelkanaalzone worden – met de projectpartners Waterschap Aa en Maas en Sport- en recreatiecentrum Fitland- doelstellingen op het gebied van natuurontwikkeling, cultuurhistorie en recreatie gerealiseerd.
De werkzaamheden kunnen, met name voor direct omwonenden van het plangebied, mogelijk enig ongemak veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip en zullen trachten dit ongemak tot een minimum te beperken.
Volgens de planning zullen de werkzaamheden tot maart 2008 duren.
Om de aanvang van de werkzaamheden in te luiden wordt een feestelijke openingsbijeenkomst georganiseerd op woensdag 7 november a.s.
De ontvangst en afsluiting vindt plaats in sport- en recreatiecentrum Fitland aan de Hoogveldseweg 1 te Mill. Aanvang ontvangst om 16.00 uur. De officiële openingshandeling wordt buiten in het veld verricht. Alle belangstellenden worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Wees inbrekers een stapje voor!
De politie en gemeente vragen hierbij uw aandacht voor het volgende. Wanneer de “R” in de maand is, neemt het aantal woninginbraken elk jaar weer toe. De lange, donkere avonden maken het inbrekers makkelijker om ongezien te werken. Het is dan extra belangrijk dat u alert bent. Tref maatregelen om het risico op inbraak te verminderen.
Kijk voor tips op de gemeentelijke infopagina van deze week.

Waterplan Land van Cuijk
Al eeuwenlang zijn Nederlanders bezig met het bouwen van dijken en gemalen om het water buiten te houden. En ook vandaag de dag is water een hot item.
Het Land van Cuijk leeft ook met water. De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis stellen gezamenlijk een waterplan op. Ook Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant, Brabant Water en Rijkswaterstaat dragen hiertoe bij. In het waterplan staan de plannen voor al het aanwezige water in de gemeenten. Op www.waterplanlandvancuijk.nl kunt u alles lezen over de voorbereidingen en meer.

Begroting 2008
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en St. Hubert heeft onlangs de programmabegroting 2008 aan de gemeenteraad aangeboden. Deze begroting is nog niet definitief.
De begroting wordt op donderdag 8 november 2007 in de raad behandeld en vastgesteld.
U bent van harte welkom om deze raadsvergadering vanaf de publieke tribune te volgen; de vergadering begint om 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
De programmabegroting ligt op het gemeentehuis ter inzage en is tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar.
De programmabegroting is ook via de gemeentelijke website www.gemeente-mill.nl in te zien en/of te downloaden.

Eenzaamheid komt op alle leeftijden voor
Niemand geeft graag toe eenzaam te zijn en toch zijn veel mensen eenzaam. Bijna de helft van alle ouderen in Noord-Brabant is eenzaam. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? En hoe kunt u het voorkomen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met centrumpend@ggdhvb.nl of kijk op www.ggdhvb.nl
www.succesvolouderworden.nl. www.50plusnet.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de SWOM
Op woensdag 31 oktober om 18:30 uur komt er een uitzending van de GGD over ‘eenzaamheid’ op de televisiezender TV&CO tijdens het programma Gezond en Wel.

Mill is een schaapskudde rijker.
Sinds afgelopen zondag is Mill een schaapskudde rijker
De schaapskudde, genaamd Ovis en Eco, wordt ingezet voor ecologisch onderhoud in de verschillende eigendommen van de gemeente en gronden van Natuur Monumenten en Staats Bosbeheer.
De kudde is en particulier initiatief en wordt mede mogelijk gemaakt door een startsubsidie van de gemeente.
De kudde bestaat uit 160 Coburger Fuchs schapen gekocht in Thuringen en 20 Kempenaars.
Afgelopen zondagmorgen vertrok de kudde om 8 uur naar de eerste begrazingslocatie de vuilnisbelt aan de Graafseweg in Mill

29.10.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1153 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.09 seconden geladen