weekfoto
Land van Cuijk leeft met water


De gemeenten in het Land van Cuijk maken samen een waterplan. Dit is van belang omdat water zich niet aan grenzen houdt.

Hoe de ene gemeente omgaat met water heeft invloed op de andere gemeente. In het “Waterplan Land van Cuijk” maken we afspraken hoe het water er in de toekomst uitziet, hoe vaak we wateroverlast accepteren en hoe we met hemelwater en onderhoud van waterlopen omgaan.
Ook in het waterbeheer hebben we te maken met Europese regelgeving. De Europese Kaderrichtlijn Water, verplicht ons om alle wateren in 2015 ecologisch op orde te hebben.

Waar staan we in het proces van het waterplan? De waterbeheerders doen dat niet alleen. Belangengroepen, zoals natuur, landbouw, recreatie, dorps- en wijkraden zijn gevraagd voor deelname aan de klankbordgroep.
Maar ook vooral u als inwoner, van de gemeente Mill en Sint Hubert kunt mede invulling geven aan het “Waterplan Land van Cuijk”.

Heeft u niet eens last van verdroging of van wateroverlast?
Wat is uw mening over het onderhoudsniveau van de waterlopen?
Weet u zelfs een oplossing voor een probleem in uw buurt?

Geeft dit dan door, immers alle informatie is van belang om te komen tot een verantwoord “Waterplan Land van Cuijk”:
www.waterplanlandvancuijk.nl
• of bel Jos Ceelen (gem. Mill en Sint Hubert) tel. 0485-46033128.09.2007

Bron: St Hubert.Nu


Dit artikel is 1258 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen