weekfoto
Gemeenteberichten 10-09-2007


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.:

- Vergaderingen

- Millse kermis

- openingstijden gemeentehuis

- verplaatsing weekmarkt

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op donderdag 13 september 2007 vergadert de commissie Grondgebiedzaken om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Inspreken
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Ter informatie en bespreking voor de commissie
De heren H. van Dommelen en T. Goossens informeren de commissie over de voortgang van de uitvoering van de revitalisering.
5. Voorstellen van het college voor behandeling in de raad
Raadsvoorstel 6: Voorstel tot het nemen van een drietal voorbereidingsbesluiten
Raadsvoorstel 7: Vervangingen vrij verval riolering periode 2007- 2012 in de vier kernen van de gemeente
Raadsvoorstel 8: Aardgastransportleiding Beuningen Odiliapeel
6. Sluiting
de voorzitter van de commissie,

Millse kermis
De Millse kermis wordt zaterdagavond om ongeveer 19.45 uur geopend door burgemeester Verheijen met muzikale omlijsting van Toeternietoe. De openingshandeling blijft nog een verrassing!!!
Op zondag, maandag en dinsdag is de kermis geopend van 16.00 tot 24.00 uur.
Op dinsdagavond om ongeveer 22.00 uur kunt u ter afsluiting van de kermissen in de gemeente weer genieten van een spetterend vuurwerk nabij het Landschapspark.
Afsluiting centrum Mill
Vanaf woensdag 12 september, na afloop van de weekmarkt zal de Burg. Verstraatenlaan, de Markt, de Kerkstraat, de Oranjeboomstraat, de Stationsstraat tussen Oranjeboomstraat en Julianastraat en het gemeentehuisplein afgesloten worden in verband met het opbouwen van de kermisattracties en het plaatsen van de danstent, die ook dit jaar op het gemeentehuisplein komt te staan.
De woonwagens en de daarbij benodigde pakwagens van de kermisexploitanten worden geparkeerd op het terrein bij de Wissel. De overige pakwagens worden geparkeerd op het vrachtwagenparkeerterrein in Mill-zuid.
Afvalinzameling
In verband met de afsluiting van het centrum worden de bewoners van het afgesloten gedeelte van de Kerkstraat, Oranjeboomstraat en Stationsstraat verzocht de afvalcontainer aan te bieden buiten het afgesloten gedeelte.
Denkt u eraan uw container zodanig te merken dat de lege container weer op de juiste plek terechtkomt??

Tijdens de kermisdagen is het gemeentehuis geopend voor het publiek van 09.00 tot 12.15 uur . Na de middag is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Tevens vervalt de maandagavondopenstelling op maandag 17 september van 16.00-18.30 uur.

Verplaatsing weekmarkt
In verband met het afbreken van de kermisattracties zal de weekmarkt van woensdag 19 september a.s. worden verplaatst naar de Wilhelminastraat en de Julianastraat. Om deze markt zo goed mogelijk te laten verlopen zal op dinsdag 18 september vanaf 16.00 uur tot en met woensdag 19 september 13.30 uur de Wilhelminastraat en de Julianastraat worden afgesloten voor alle rijverkeer.

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op dinsdag 11 september 2007 vergadert de commissie Samenlevingszaken en Bestuur om 20.00 in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
AGENDA:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. GGD Kernboodschappen voor lokaal beleid
Gezondheid telt! In Mill en Sint Hubert
Een vertegenwoordiger van de GGD zal de uitkomsten van het rapport toelichten.
5 Sluiting
de voorzitter van de commissie,
A.D.M. de Maeyer10.09.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1168 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.072 seconden geladen