weekfoto
Gemeenteberichten 03-09-07


In de gemeenteberichten van deze week aandach voor o.a.:

- Monumentencommissie

- Dumpen van afval

- Open monumentendag

- Inzage bouwdossiers

- Agenda raadsvergadering

Monumentencommissie
De leden van de gemeentelijke monumentencommissie komen bijeen in een openbare vergadering op dinsdag 11 september 2007 om 14.00 uur in het gemeentehuis.
Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Kennismaking Liesbeth Kling (secretaris monumentencommissie)
4. Vaststellen verslag d.d. 27 maart 2007
5. Bespreken vergaderschema
6. Evaluatie open monumentendag 2007
7. Stand van zaken div. aanvragen monumentenvergunningen
8. Rondvraag
9. Sluiting

Betrapt!
Bijna iedereen gebruikt de glasbak waar hij voor bestemd is, namelijk om glas van flessen en potten in te doen. Helaas gebruiken sommigen de plek van de glasbak als afvalbak en dat is natuurlijk niet de bedoeling!
50 euro boete!
In de gemeente Mill en St. Hubert zag een oplettende buurtbewoner dat iemand met een auto bij de glasbak stopte, er restafval bij dumpte en weer wegreed. De buurtbewoner, die natuurlijk niet gecharmeerd was van al die rotzooi in de buurt, noteerde het nummerbord van de dumper van afval. De overtreder is door de politie opgespoord en ‘beloond’ met een boete van 50 euro!

Open monumentendag 2007
Zondag 9 september langs Monderne Monumenten
Een fietstocht in het teken van monumenten van de twintigste eeuw door Mill, Langenboom
St. Hubert en Wilbertoord
Start tussen 12.00-15.00 uur bij een van de volgende startpunten, waar u ook de route ontvangt:
• Mill: R.K. kerk H. Willibrordus Mill
• Langenboom: R.K. Kerk Heilige Familie
• Sint Hubert: R.K. kerk H. Hubertus en Barbara
• Wilbertoord: cafe Amanshof

Inzage in bouwdossiers bij de balie Ruimtelijke Ontwikkeling voortaan via afspraak
Wanneer u voor inzage in bouwdossiers naar de balie van Ruimtelijke ontwikkeling komt, verzoeken wij u in het vervolg vooraf telefonisch of via email contact met ons op te nemen. U kunt dan alvast aangeven wat u graag in wilt zien en wanneer (tijdens de openingstijden van het gemeentehuis). Vervolgens zorgen wij dat de stukken voor u aan de balie klaarliggen. Hiermee kunnen wij de wachttijd aan de balie beperken en u nog beter van dienst zijn.
Vooraf contact opnemen is niet nodig voor inzage bouwtekeningen van recente bouwaanvragen of recent verleende vergunningen waarvan de bouw nog niet gereed is.
Voor het maken van een afspraak of voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Liesbeth Kling van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer: (0485) 460324 of per email: liesbeth.kling@gemeente-mill.nl

Raadsvergadering
De leden van de gemeenteraad komen bijeen in een openbare vergadering op donderdag 6 september 2007, aanvang 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Om 19.30 begint het vragenuurtje voor de raad.
Spreekrecht:
Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, dient zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
Agenda:
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4. Vaststelling verslag vergaderingen van 28 juni 2007 en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Voorstel naar aanleiding van de resultaten van de quick-scan Brede school Mill
7. Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de realisering van een multifunctionele accommodatie Langenboom door samenvoeging van gemeenschapsaccommodatie De Wis en Steunpunt ’t Kloster
8. Subsidieregel opleidingskosten Muziekonderwijs
9. Voorstel tot vaststelling van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Mill en St. Hubert
10. Voorstel tot intrekking van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant en vaststelling van de nieuwe gelijkluidende regeling
11. Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord
12. Sluiting03.09.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1190 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.103 seconden geladen