weekfoto
Gemeenteberichten 20-08-2007


In de gemeenteberichten van deze week o.a. aandacht voor:

- Wegenonderhoud

- Omleiding Arriva

- Woonrijp maken straten

- Vergaderingen
Wegenonderhoud 2007
Het werk bestaat uit het repareren en aanbrengen van de deklagen op de :
Havikstraat/Raafstraat, Nieuwenhofweg,
1e en 2e Industrieweg en Parallelweg.
Naast deze werkzaamheden worden ook de Domeinenstraat en de Beerseweg in het geheel vervangen en tijdelijk voor het verkeer afgesloten.
Afsluiting Domeinenstraat: maandag 13 augustus tot woensdag 12 september.
Plaatselijk wordt een omleidingsroute ingesteld.
Afsluiting Beerseweg: maandag 3 september tot 10 september
Plaatselijk wordt een omleidingsroute ingesteld.
De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot ca. half september duren.Tijdens de uitvoering kan dit voor u enig ongemak veroorzaken. Wij vragen begrip hiervoor en zullen trachten het ongerief tot een minimum te beperken.
Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u met de toezichthouder contact opnemen
de heer J. Raemaekers; telefoonnummer: 06 52 62 29 66.

Omleiding Arriva bussen Mill lijn 91
t/m vrijdag 14 september 2007 zal in Mill vanwege een wegreconstructie de Domeinenstraat worden afgesloten voor alle verkeer. Hierdoor zullen deze 5 weken ook de Arriva streekbussen van lijn 91 (Uden Cuijk) moeten omrijden en vervallen tijdelijk de haltes Domeinenstraat, Vorleweg en Bosweg. De overige haltes kunnen wel normaal aangedaan worden. Lijn 92 (Grave Cuijk) heeft geen last van deze werkzaamheden en kan de normale route rijden.
Voor meer informatie kijk op www.arriva.nl (onder omleidingen en stremmingen) of bel Arriva klantenservice 0900-2022022

Expositie in het gemeentehuis
Overzichtstentoonstelling Astrid van der Meer
Tot vrijdag 14 september kunt u in de hal en op de 1e verdieping van het gemeentehuis een expositie bezichtigen van werken van Astrid van der Meer uit Cuijk.
De overzichtstentoonstelling bestaat uit werken met acryl-verf, zeefdrukken; het verwerken van oude familiepapieren op zeefdruk zijn haar specialiteit.
www.astrid-kunst.nl
Openingstijden expositie: ma t/m vrijdag van 09.00 tot 12.15 uur en op maandagavond van 16.00- 18.30 uur.
Namiddag: even aanbellen bij de entree(muv vrijdag)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nellie Hermanussen, tel. 0485-460349 of via nellie.hermanussen@gemeente-mill.nl

Woonrijp maken Parkietstraat en Korhoenderstraat
Deze week zijn de werkzaamheden voor het woonrijp maken aan de Parkietstraat en de Kordhoenderstraat.
Het werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd i.v.m. de bereikbaarheid van de bewoners en zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot medio november duren.
Tijdens de uitvoering kan dit voor u enig ongemak veroorzaken. Wij vragen begrip hiervoor en zullen trachten het ongerief tot een minimum te beperken.
Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u met de toezichthouder contact opnemen de heer H. Lange van de afd. Ruimtelijk Beheer tel. 0485 460 334.

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op donderdag 23 augustus 2007 vergadert de commissie Grondgebiedzaken om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
Agenda:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Vaststelling verslag 16 mei 2007 en naar aanleiding van
5. Korte toelichting door de portefeuillehouder(s) over actuele onderwerpen
6. Sluiting
de voorzitter van de commissie,
J.A.R. Kelleter

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op dinsdag 21 augustus 2007 vergadert de commissie Samenlevingszaken en Bestuur om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
AGENDA:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Mededelingen van de voorzitter.
4. Vaststelling Verslag 12 juni en 14 juni 2007 en naar aanleiding van
5. Voorstellen van het college voor behandeling in de raad
Raadsvoorstel 6:
Voorstel naar aanleiding van de resultaten van de quick-scan Brede school Mill
Raadsvoorstel 7:
Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de realisering van een multifunctionele accommodatie Langenboom door samenvoeging van gemeenschapsaccommodatie De Wis en Steunpunt t Kloster
Raadsvoorstel 8:
Subsidieregel opleidingskosten Muziekonderwijs
Raadsvoorstel 9:
Voorstel tot vaststelling van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Mill en St. Hubert
6. Informatie van het college
Korte toelichting door de portefeuillehouder(s) over actuele onderwerpen
7. Sluiting


20.08.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1160 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.075 seconden geladen