weekfoto
Gemeenteberichten 13-08-2007


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor o.a.:

- Overlast van wespen

- Vergaderingen

- Militaire oefening

- Omleiding Arriva

- Wegenonderhoud
Overlast van wespen

• De gemeente geeft uitsluitend advies (gemeentewerf 0485 451987)
• Adressen van professionele
bestrijders in de regio:
Zungo Uden tel. 0413 266612
Arts Sint Anthonis 0485 383337
Veldhuijzen Boxmeer 0485 571186
• Het is niet nodig om bijen te bestrijden. Als u last heeft van bijen, kunt u het bijennest
laten weghalen door een imker. Dhr. J. Verbruggen, Schoolstraat 43 Mill tel. 454657
Sommige mensen zijn allergisch voor wespensteken. Als iemand ziek wordt na een steek
(verward, duizelig, benauwd) meteen de dokter waarschuwen.
Bij apotheken en 'outdoor’ sportzaken zijn pompjes te koop waarmee het gif
uit de steek gezogen kan worden.

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op donderdag 23 augustus 2007 vergadert de commissie Grondgebiedzaken om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
Agenda:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Vaststelling verslag 16 mei 2007 en naar aanleiding van
5. Korte toelichting door de portefeuillehouder(s) over actuele onderwerpen
6. Sluiting
de voorzitter van de commissie,
J.A.R. Kelleter

Vergaderingen in het gemeentehuis
Op dinsdag 21 augustus 2007 vergadert de commissie Samenlevingszaken en Bestuur om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan. Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Elly de Graaf.
AGENDA:
1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Mededelingen van de voorzitter.
4. Vaststelling Verslag 12 juni en 14 juni 2007 en naar aanleiding van
5. Voorstellen van het college voor behandeling in de raad
Raadsvoorstel 6:
Voorstel naar aanleiding van de resultaten van de quick-scan Brede school Mill
Raadsvoorstel 7:
Voorstel inzake het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de realisering van een multifunctionele accommodatie Langenboom door samenvoeging van gemeenschapsaccommodatie De Wis en Steunpunt ’t Kloster
Raadsvoorstel 8:
Subsidieregel opleidingskosten Muziekonderwijs
Raadsvoorstel 9:
Voorstel tot vaststelling van de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gemeente Mill en St. Hubert
6. Informatie van het college
Korte toelichting door de portefeuillehouder(s) over actuele onderwerpen
7. Sluiting

Expositie in het gemeentehuis
Overzichtstentoonstelling Astrid van der Meer
Tot vrijdag 14 september kunt u in de hal en op de 1e verdieping van het gemeentehuis een expositie bezichtigen van werken van Astrid van der Meer uit Cuijk.
De overzichtstentoonstelling bestaat uit werken met acryl-verf, zeefdrukken; het verwerken van oude familiepapieren op zeefdruk zijn haar specialiteit.
www.astrid-kunst.nl
Openingstijden expositie: ma t/m vrijdag van 09.00 tot 12.15 uur en op maandagavond van 16.00- 18.30 uur.
Namiddag: even aanbellen bij de entree(muv vrijdag)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nellie Hermanussen, tel. 0485-460349 of via nellie.hermanussen@gemeente-mill.nl

Hoeveel weet jij van alcohol?
Na het drinken van hoeveel glazen alcohol neemt je beoordelingsvermogen af?
a. Na 2 glazen.
b. Na 10 glazen.
c. Verschilt per persoon: ligt eraan hoe goed je tegen alcohol kunt.
Het goede antwoord is: C.
Alcohol is een verdovend middel en verdooft alle onderdelen van je lichaam vanaf het eerste glas. Dit kun je als eerste merken aan je hersenen en zenuwstelsel: je raakt wat losser in je doen en laten.
Maar ook je vermogen tot het beoordelen van situaties en je reactievermogen neemt af. Al vanaf 2 glazen.
Meer info: www.dekaterkomtlater.nl, www.novadic-kentron.nl

Geplande militaire oefening Langenboom 3 t/m 7 september 2007.
Aan deze oefening nemen 110 personen deel. Gedurende de oefening zal men voornamelijk te voet verplaatsen, zowel overdag als bij duisternis. Verplaatsingen met voertuigen geschieden uitsluitend over openbare wegen.
Op 4 september is een nachtelijke wateroversteek gepland over de grindhoeve 1 km ten zuidoosten van Langenboom. Hierna verplaatst men met vrachtauto's naar oefenterrein De Dellen (Limburg). Op 4 en 5 september oefenen de diverse groepen in kaartlezen in de directe omgeving van De Dellen en verplaatst men na afloop te voet naar de grotten in Geulhem. Tenslotte verplaatst men weer met vrachtauto's richting Langenboom voor een slotenmars door het Defensiekanaal in zuidelijke richting en wordt de oefening afgesloten met een verplaatsing te voet via de Middenpeelweg naar Vliegbasis De Peel.
De oefening wordt logistiek ondersteund door 17 militaire voertuigen, 9x jeep type Mercedes-Benz en 8x vrachtauto type DAF.Gedurende de gehele oefening wordt er geen gebruik gemaakt van oefenmunitie.

Omleiding Arriva bussen Mill lijn 91
Vanaf maandag 13 augustus 2007 t/m vrijdag 14 september 2007 zal in Mill vanwege een wegreconstructie de Domeinenstraat worden afgesloten voor alle verkeer. Hierdoor zullen deze 5 weken ook de Arriva streekbussen van lijn 91 (Uden – Cuijk) moeten omrijden en vervallen tijdelijk de haltes Domeinenstraat, Vorleweg en Bosweg. De overige haltes kunnen wel normaal aangedaan worden. Lijn 92 (Grave – Cuijk) heeft geen last van deze werkzaamheden en kan de normale route rijden.
Voor meer informatie kijk op www.arriva.nl (onder omleidingen en stremmingen) of bel Arriva klantenservice 0900-2022022.

Wegenonderhoud 2007
Dit vindt plaats op de volgende wegen:
Havikstraat/Raafstraat, Nieuwenhofweg,
1e en 2e Industrieweg en Parallelweg.
Afsluiting Domeinenstraat: maandag 13 augustus tot woensdag 12 september.
Plaatselijk wordt een omleidingsroute ingesteld.
Afsluiting Beerseweg:maandag 27 augustus tot 7 september.
Plaatselijk wordt een omleidingsroute ingesteld.
De werkzaamheden zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, tot ca. half september duren.Tijdens de uitvoering kan dit voor u enig ongemak veroorzaken.
Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u met de toezichthouder contact opnemen
de heer J. Raemaekers; telefoonnummer: 06 – 52 62 29 66.

13.08.2007
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1608 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.066 seconden geladen