weekfoto
Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij
Zaterdag, 15 September 2018
Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij
Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 4 oktober 2018? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 18 september 2018.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van donderdag 4 oktober besproken worden. Waarin o.a. de prestatieafspraken met Mooiland besproken worden, de Regionale woningmarktstrategie LvC en het gemeentelijk programma, het bestemmingsplan Sint Hubertsebinnenweg 58, de energieverkenning en energievisie, de nieuwe gemeenschappelijke regeling afvalinzameling LvC en Boekel, de aanplant van toekomstige monumentale bomen en het Regionaal veiligheidsplan Oost-Brabant 2019-2022 aan de orde komen. 
U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.
 
Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op: Dinsdag 18 september naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”  in Sint Hubert  Aanvang: 20.00 uur
 
Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 4 oktober kunt u vinden  op www.gemeente-mill.nl 
Kies voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de vergaderkalender voor de datum van de vergadering.  
 
Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
                 Notulen achterbanvergadering 19 juni 2018
                 Rondvraag  
                 Bespreking agenda raadsvergadering van 4 oktober 2018
                 Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
                  Sluiting.
 


------
Dit artikel is 223 maal bekeken.

print


logo

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen