weekfoto
Uitnodiging inloopavond 15 mei 2018
Dinsdag, 8 Mei 2018
De provincie Noord-Brabant laat in samenwerking met de gemeenten Uden en Mill en Sint Hubert een studie uitvoeren om de problemen en mogelijke oplossingen voor de N264 tussen Uden en Haps inzichtelijk te maken.

De huidige verkeersafwikkeling, leefbaarheid en verkeersveiligheid vragen om een toekomstvisie op duurzame oplossingsrichtingen met meer capaciteit op kruispunten dan in de huidige situatie en minder hinder voor met name omwonenden.

Stand van zaken
Het projectteam heeft in de afgelopen weken de knelpunten in beeld gebracht en mogelijke oplossingsrichtingen opgesteld. Deze oplossingsrichtingen zijn vervolgens beoordeeld op onder andere effectiviteit, uitvoerbaarheid, inpasbaarheid en onderlinge samenhang. De verschillende kansrijke oplossingsrichtingen leggen wij graag aan u voor tijdens een inloopavond. Alle reacties en input van de aanwezigen op deze inloopavond worden meegenomen bij het opstellen van het definitieve plan voor de N264 UdenHaps.

De inloopavond
De provincie Noord-Brabant organiseert een inloopmiddag/avond om iedereen de gelegenheid te geven de resultaten te bekijken. Een inloopavond heeft geen vaste agenda: u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. Wij presenteren hier de oplossingsrichtingen en u kunt met ons in gesprek gaan hierover.

De inloopavond voor het deeltraject “Mill en Sint Hubert”, vindt plaats op dinsdag 15 mei 2018 tussen 16.00 uur en 20.00 uur. Tussen deze tijden kunt u dus gewoon vrij binnenlopen. De inloopavond vindt plaats in De Jachthoorn: Wethouder Lemmenstraat 13 te Sint Hubert.

Vragen? Hebt u vragen naar aanleiding van deze uitnodiging? Dan kunt u deze mailen naar N264@brabant.nl of bellen naar de omgevingsmanager Ben Peters via 06-21553099. Graag tot ziens bij de inloopavond op 15 mei!

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,


------
Dit artikel is 497 maal bekeken.

print


logo

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.07 seconden geladen