weekfoto
Nieuws werkgroep N264
Nieuws werkgroep N264
Zaterdag, 18 November 2017
De werkgroep N264 heeft op 14 november een overleg gehad met wethouder Jos van den Bogaart, Jos Ceelen verkeersambtenaar gemeente Mill & Sint Hubert en Ben Peters, omgevingsmanager Provincie Noord-Brabant.

In dit open en transparant gesprek zijn de plannen en het traject rondom de N264 toegelicht door Ben Peters  

Provinciale aanpak
De N264 loopt door diverse gemeentes. Daardoor heeft de Gedeputeerde van de provincie nu gekozen voor een integrale aanpak. Ben Peters is sinds 1 november aangesteld als omgevingsmanager door de Provincie Noord-Brabant. Ondersteund door een extern onderzoeksbureau start de provincie een breed onderzoek waarbij gekeken wordt naar de problematiek, oorzaken, doelstellingen en oplossingsrichtingen voor de lange termijn, een doorkijk naar 2030. Het traject loopt van 1 januari tot 31 juli 2018. Daarna worden de oplossingen voor de uit het onderzoek naar voren gekomen verkeersproblematiek voor nu en de langere termijn gepresenteerd aan de Gedeputeerde waarna de Provincie besluiten zal nemen. 
Ben Peters gaf verder aan dat een nieuwe snelweg en de Oostelijke variant om Uden geen oplossingen zijn voor de ontlasting van de N264, hier wordt dus ook geen studie meer naar gedaan.

Klankbordgroep
Het  kernteam waartoe Ben Peters behoort, trekt het project en overlegt maandelijks met de projectgroep waarin de lokale overheden vertegenwoordigd zijn, vanuit onze gemeente is dat Jos Ceelen. Doel is om open en transparant te werk te gaan waarbij informatie over en weer wordt uitgewisseld.
Daarnaast wil het kernteam regelmatig overleggen met een klankbordgroep. De omgevingsmanager heeft de werkgroep om hulp gevraagd voor het samenstellen van deze klankbordgroep bestaande uit diverse Sint Hubertse organisaties en andere belanghebbenden., waarin natuurlijk ook individuele plaats mogen nemen, het gaat erom dat informatie sneller en vaker gedeeld wordt en dan beide twee richtingen op  Wilt u deelnemen in de klankbordgroep, mail dit dan naar info@dorpsraadsthubert.nl. 

Communicatie
Naast het overleg met de klankbordgroep worden via een aantal informatieavonden worden alle geïnteresseerden op de hoogte gehouden. Doel is om open en transparant te werk te gaan met tweerichtingsverkeer met ruimte voor individuele inbreng. De werkgroep kijkt terug op een positief gesprek en vertrouwen in het beoogde traject en een goede samenwerking. 
De werkgroep N264 is actief onder de Dorpsraad en is daardoor een onafhankelijke partij. De werkgroep faciliteert de gemeente, provincie en het dorp door hulp te bieden daar waar nodig is, verder kijkt ze mee en probeert een onafhankelijk onderzoek te waarborgen. 
 


------
Dit artikel is 1107 maal bekeken.
Nieuws werkgroep N264


print
logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.066 seconden geladen