weekfoto
Heemschut Sint Huybert In memoriam Pastor Ad Bogers
Heemschut Sint Huybert In memoriam Pastor Ad Bogers
Auteur Heemschut
Woensdag, 5 Oktober 2016
Heemschut Sint Huybert In memoriam Pastor Ad Bogers
Pastor Ad Bogers werd geboren in een tuindersgezin in Bavel op 25 mei 1930. Hij volgde zijn priesteropleiding bij de paters Redemptoristen in Wittem. Hij was mentor bij de studenten en leider bij retraites en bezinningsdagen.

Tijdens de koude oorlog was hij aalmoezenier bij de Koninklijke Luchtmacht in Duitsland. Een mooie tijd, maar ooit ook een zware en moeilijke tijd. Soms vertelde hij hierover in een vertrouwelijk gesprek. Na zijn pensionering kwam hij in Haps te wonen. Omdat nietsdoen niet zijn aard was bood hij zijn diensten aan bij deken van den Acker in Cuijk. Deze introduceerde hem in 1988 bij pastoor van der Linden en het parochiebestuur van Sint Hubert. Ad Bogers vertelde nooit eerder in een parochie gewerkt te hebben. Ook deed hij zijn medisch dossier open en volgens de medische specialist kon hij nog zeker 10 jaar mee. Iedereen had er vertrouwen in dat dit wel goed zou komen.

In 1989 wordt hij pastoor van Sint Hubert. Zelf wilde hij pastor Ad genoemd worden. Voor Ad Bogers is de kerk meer een gemeenschap van mensen dan een autoritaire kerk. Hierbij moet gezegd worden dat hij het kerkelijk gezag respecteerde ook al was hij het niet met hen eens. Bij de vieringen moest er gezongen worden, geen gelezen H. Mis, bij voorkeur in het Nederlands, de taal die door iedereen verstaanbaar is.
Hij slaagde erin om een grote groep misdienaars, acolieten, lectoren en mensen die avondwake of gebedsdiensten konden leiden, plus veel vrijwilligers om zich heen te verzamelen.
Maar ook in en om de kerk is er veel gebeurd. Het oude marmeren altaar is verwijderd. Er is een mooie nieuwe altaartafel gekomen met daarbij in dezelfde stijl een lezenaar en standaard voor het evangelieboek. De geluidsinstallatie is vervangen. De gebrandschilderde ramen en de Kruiswegstaties zijn gerestaureerd. De toren tot en met de haan en het uurwerk zijn gerestaureerd. Op het kerkhof is een verharde absouteplaats gekomen, er is een urnenmuur gebouwd en een aantal paden zijn verhard. Het oude parochiezaaltje is verbouwd en er is een nieuw parochiecentrum bij gebouwd. En, onze kerk is open dankzij de glazen wand voorbij het Mariabeeld,. Zo kan overdag iedereen binnenlopen voor een kaarsje of gebedje.

Ook op andere terreinen was pastor Ad actief, hij was geestelijk adviseur bij van de KVO en de KBO. Als hij kon was hij aanwezig met een bemoedigend woord of een geestelijk aspirientje. Hij was geestelijk adviseur van de NCB kring Cuijk en van de KVO kring Cuijk. Velen zullen zich nog herinneren hoe hij een geestelijke boodschap met humor omklede. Zijn verhalen over de pieper (aardappel) of met de pet blijven in de herinnering. Ook het Sint Barbaragilde en Carnavalsvereniging De Bokken droeg hij een warm hart toe. De preek of de buut in de carnavalsmis zat vol met humor maar ook met een diepere achtergrond. Met zijn boek “Hanengekraai” legde hij de geschiedenis vast van de kerk en de parochie. Na zijn emeritaat bleef hij H. Mis in het weekend verzorgen zolang hij enigszins kon.
 
Met zijn overlijden op 18september 2016 is een echte herder en vriend voor velen heen gegaan.


------
Dit artikel is 1419 maal bekeken.

print
logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.067 seconden geladen