weekfoto
Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij
Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij
Maandag, 23 November 2015
Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 17 december 2015? Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 1 december 2015.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 17 december besproken worden. Hierop staat o.a. de toekomstvisie Mill en Sint Hubert, de actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening, de 2e bestuursrapportage 2015, subsidiestelsel “Samen werken aan zelfredzaamheid”, wijziging gemeenschappelijke regeling BHIC en Werkvoorzieningsschap Noordoost Brabant, beleidsplan integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016-2020 en de organisatie Markt Mill. In de com. Ruimte en Economie staat de presentatie van het rapport van het onderzoek  optimalisatie - en evaluatie afvalinzameling LvC en Boekel 2015 op de agenda.   

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.
Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op dinsdag 1 december 2015  naar gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”  in Sint Hubert aanvang: 20.00 uur.
Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van 17 december kunt u vinden op het raadsinformatie-systeem. Ga naar www.gemeente-mill.nl kies voor raadsinformatiesysteem en ga via de vergaderkalender naar de datum van de vergadering.  
 
Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
                 Notulen achterbanvergadering 13 oktober 2015
                 Rondvraag en mededelingen 
                 Bespreking raadsvergadering van 17 december 2015 
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
                  Sluiting.
                             
Voor meer informatie: Herman Wijdeven 0486-431489
 


------
Dit artikel is 1414 maal bekeken.

print
logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.075 seconden geladen