weekfoto
Waarom St BarbaraGilde?
Waarom St BarbaraGilde?
Zondag, 31 Mei 2015
In 1715 had de bevolking van St Huybert behoefte aan samenwerking op diverse gebieden. Om tot een gezamenlijke aanpak te komen wordt op 12 juni 1715 het Broederschap van het St BarbaraGilde opgericht.

Het St BarbaraGilde had een sociale en maatschappelijke functie in de gemeenschap van Sint Hubert. Met ondersteuning van het Gilde kon deze kleine gemeenschap zich ook in moeilijke tijden staande houden. Bij aanvang waren zowel de mannen als vrouwen lid van het gilde, in de daarop volgende eeuwen werden gildes steeds meer alleen voor mannen. Sinds 2006 kunnen vrouwen, met alle rechten en plichten die daar bij horen, weer toetreden als volwaardig gilde lid.
De doelen en taken van het St BarbaraGilde zijn in menig reglement omschreven maar worden het beste weergegeven in een gedicht dat in het oude Koningsboek is aangetroffen.
 
Den ouden sal men eeren,
Den jongen sal men leeren,
Den wijsen sal men vraagen,
Den sotten sal men verdraagen,
Den kranken sal men laaven,
Den dooden sal men begraaven.
 
Veel van deze taken zijn in de loop der jaren overgenomen door overheidsinstellingen en/of particuliere bedrijven. Dit betekent echter niet dat het Gilde overbodig zou zijn geworden. Het in stand houden van de gildecultuur en daarmee een deel van onze geschiedenis en folklore, is tevens een eerbetoon aan onze voorouders. Het tijdloze gedicht blijft ook voor de toekomst actueel.
 
In een maatschappij waarin het individualisme, de vereenzaming en de onderlinge verharding steeds meer hun intrede doen is een saamhorigheidsgevoel onontbeerlijk. Door de jaren heen is deze saamhorigheid in het DNA en genen van de inwoners van Sint Hubert verweven. Dit is maar goed ook. Enkele jaren geleden gingen we er van uit dat deze functies, naar verwachting blijvend, overgenomen waren. Door het participatiebeleid van onze regering is saamhorigheid weer heel actueel geworden. Met de dorpsraad, de reisbegeleiding en de zorgcoöperatie laat Sint Hubert zien nog altijd klaar te staan voor elkaar. Wat is er echt veranderd in 300 jaar?

Binnen het Gilde voelen de leden zich broeders binnen een broederschap, een moeilijk te omschrijven saamhorigheidsgevoel. Het is dit saamhorigheidsgevoel dat het Gilde blijft uitdragen. Het Gilde is en blijft een broederschap waarbinnen voor een ieder, zowel binnen als buiten het broederschap, het woord broeder een diepe betekenis zal blijven houden.
In een krantenartikel van 1916 gaf het St BarbaraGilde aan dat ze, vanwege de onzekere tijden en de mobilisatie, het 200-jarigbestaan niet hadden gevierd. Dit moest maar groots gebeuren bij het 300-jarig bestaan.
De leden van het St BarbaraGilde zijn dan ook trots, dat ze op 12 juni 2015 kunnen vieren dat onze voorouders 300 jaar geleden dit broederschap hebben opgericht.
 
Op 27 juni 2015 wordt u allen in de gelegenheid gesteld het gilde met dit jubileum te feliciteren. De jubileumreceptie is die dag van 18.30 t/m 20.00 uur in de kantine van de voetbalclub SC St Hubert aan de Voortsestraat te Sint Hubert.
 


------
Dit artikel is 1145 maal bekeken.

print
logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.095 seconden geladen